Categories
Uncategorized

Xử lý nội dung mỏng và trùng lặp – QUANG SILIC

NỘI DUNG TRÙNG LẶP

Tìm trùng lặp nội dung

Một số cách kiểm tra:

 • Tìm kiếm chính xác bằng Google Search, ngẫu nhiên một số câu trong văn bản.
 • Phần Duplicate Title Tags và Meta Descriptions trong Google Search Console (chỉ test được trùng lặp tiêu đề và meta descriptions, không test được trùng lặp nội dung toàn bộ văn bản).
 • Dùng Siteliner, để kiểm tra trùng lặp nội dung trong trang.
 • Dùng CopyScape, để tìm kiếm trùng lặp nội dung ngoài trang.
 • Dùng URL Profiler, để kiểm tra trùng lặp trong và ngoài văn bản.

Xử lý trùng lặp nội dung

Trùng lặp trang web bình thường

 • Thẻ Tag.Nếu có ít Tag và có đủ người. Viết nội dung khác biệt cho từng Tag.Nếu có quá nhiều Tag và không đủ người.Các Tag quan trọng. Viết nội dung khác biệt cho từng Tag.Các Tag còn lại. Dùng thẻ noindex, do-follow.Thẻ Category.Viết mô tả cho Category như bài viết hoàn chỉnh (700 – 1.000 từ).Khai báo schema, để Google có thêm thông tin dữ liệu. Ưu tiên các sự kiện / dịch vụ / sản phẩm quan trọng.Nếu copy bài viết từ nguồn thứ 3. Để link tham khảo ở cuối bài viết, và dùng thẻ cannonical(Yoast SEO, hình bánh răng).Trùng lặp phân trang.Dùng thẻ pre và next (tốt nhất), hoặc thẻ canonical.Kiểm tra các thẻ có chèn hay không bằng cách view source code.WordPress tự động chèn các thẻ trên. Với mã nguồn code tay chưa chèn thẻ, tham khảo các chèn thẻ tại đây.Nếu SEO web đa ngôn ngữ và đa quốc gia, dùng thẻ hreflang.Với WordPress. Dùng plugin Polylang (nội dung có nhiều ngôn ngữ) hoặc HREFLANG Tags Lite (chỉ chèn thẻ hreflang).Với Non – WordPress. Đọc tài liệu tại đây.No-index một số trang sau bằng file robots.txt:Trang đăng nhập.User-agent: * Disallow: /admin/Thông tin người dùng.User-agent: * Disallow: /user/register/ Disallow: /user/password/ Disallow: /user/login/ Disallow: /user/logout/Thanh tìm kiếm nội bộ.Yoast SEO tự chèn thẻ noindex, follow. Bình luận của người dùng (tùy trường hợp).Section ID:User-agent: * Disallow: *?sid=*Mã Ajax:User-agent: *Disallow: /ajaxCách noindex bằng robots.txt, xem tại đây.Dùng thẻ Canonical cho các trường hợp sau:Mã tracking social.Mã tracking tiếp thị liên kết (affiliate).Sort trong Ecomerce.Lọc (Filter) trong Ecomerce.Nếu không dùng Canonical, chặn index trong robots.txt, theo cú pháp:User-agent: * Disallow: *?dir=* Disallow: *&order=* Disallow: *?price=*Nội dung các bài viết tương tự nhau.Gom nhiều bài viết tương tự nhau thành một bài viết duy nhất.301 redirect URL các bài viết cũ về URL bài viết mới.Lên kế hoạch nội dung ngay từ đầu, để tránh trùng lặp nội dung về sau.

Trùng lặp trong Ecomerce

Nếu có quá nhiều sản phẩm, có thể dùng công thức sau:

 • Tiêu đề. Tên sản phẩm + đặc tính (khối lượng / màu sắc / dung lượng / model / giá cả…).
 • Thẻ meta description. CTA (mua ngay, xem ngay…) + tên sản phẩm + các điểm khác biệt (chính hãng, bền đẹp, đời mới nhất…) ưu đãi (giảm giá, giao hàng tận nơi, trả góp…).
 • Mô tả category / product. Độc nhất (unique), ngắn gọn, chứa từ khóa chính xác (và các biến thể). Ưu tiên những sản phẩm quan trọng nhất, nếu số lượng sản phẩm quá lớn.
 • Khai báo schema, cho những category và sản phẩm quan trọng nhất.

Bảo vệ bản quyền

 • Sumit Google bằng Fetch as Googletrên trang moneysite và vệ tinh có cài Google Search Console.
 • Submit Google bằng Mobile Test Friendly, trong các trường hợp còn lại.
 • Đăng ký DCMA Pro (100USD/ năm) nếu cần thiết và có tiềm lực kinh tế.

NỘI DUNG MỎNG

Tìm nội dung mỏng

 • Dùng Website Auditor, sort theo Word Count.
 • Vào Google Analytics, phần Page Report.
 • Bài viết nội dung mỏng thường có từ 300 từ trở xuống, Pageviews thấp, Bounce Rate

Xử lý nội dung mỏng

 • Nếu nội dung bài viết là độc nhất trên trang web.Bổ sung nội dung bài viết. Dùng keyword explorer Ahrefs để tìm thêm ý tưởng mới.
 • Nếu có nhiều bài viết có nội dung tương tự nhau trên cùng trang web.Hợp nhất các bài viết với nhau. 301 redirect URL các bài viết cũ sang URL bài viết mới.
 • Giới thiệu sơ lược tài liệu tham khảo.

Phần tiếp theo:

Phần 11: Đo lường hiệu quả SEO – Một ngày làm SEO

Tài liệu tham khảo

 • How to Use the Duplicate Content Checker, URL Profiler. Xem tại đây.
 • Panda – Proof Content Audit for Your Site, Link Assistant. Xem tại đây.
 • Finding and Auditing Thin Content to Improve SEO, Glen Dimaandal. Xem tại đây.
 • 5 Common WordPress Duplicate Content Issues & How to Fix Them, Adam Riemer. Xem tại đây.
 • Ecommerce Product Pages: How to Fix Duplicate, Thin & Too Much Content, Ken Lyons. Xem tại đây.
 • Ecommerce SEO: A Simple (But Complete) Guide for 2018, Ahrefs. Xem tại đây.
 • Thin & Duplicate Content: eCommerce SEO, InFlow. Xem tại đây.
 • The Ultimate Guide Use robots.txt, Yoast SEO. Xem tại đây.

Trích dẫn bài viết: https://quangsilic.com/setup-wordpress/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *