Categories
Uncategorized

[ Năm 2019 ] – Tài liệu SEO cho người mới bắt đầu – QUANG SILIC

Đọc tài liệu, là một cách hay để bạn tự học SEO.

Và nếu bạn đọc được tài liệu tiếng Anh thì càng tốt.

Dưới đây là danh sách các tài liệu SEO mà Quang đã từng đọc, và thấy chất lượng.

Let’s go!!

Cách hoạt động của Google

 1. Hướng dẫn Trình khởi động Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm của Google, Google Inc (nên đọc). Xem tại đây.
 2. The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine của Larry Page và Sergey Brin, đồng sáng lập Google). Xem tại đây.
 3. Search Quality Evaluator Guidelines, Google Inc. Xem tại đây.
 4. History of Google Algorithm Updates của Search Engine Journal. Xem tại đây.
 5. Combating Web Spam with TrustRank của Zoltan Gyongyi, Hector Garcia-Molina và Jan Pedersenm, Stanford University and Yahoo! Inc). Xem tại đây.
 6. Topic-Sensitive PageRank: A Context-Sensitive Ranking Algorithm for Web Search của Taher H. Haveliwala, Stanford University). Xem tại đây.

Nghiên cứu từ khóa

 1. Keyword research for SEO: The Definitive Guide (2018 Updated)của Brian Dean, BacklinkO. Xem tại đây.
 2. How To Do Keyword Research for SEO– Ahrefs’ Guide (nên đọc). Xem tại đây.
 3. Keywords Explorer 2.0 by Ahrefs: Setting new standards for keyword research, Ahrefs (nên đọc). Xem tại đây.
 4. How To Gauge Keyword Difficulty And Find The Easiest Keywords To Rank Forcủa Ahrefs. Xem tại đây.
 5. Find the most profitable keywords with the help of Rank Tracker, Link Assistant. Xem tại đây.
 6. A step-by-step guide to competitor-based keyword researchcủa Lewis Parrott, Authority Hacker. Xem tại đây.
 7. Keyword Mapping: The Most Important Aspect Of On-Page Seocủa SEO Brother. Xem tại đây.
 8. Ahrefs’ SEO metrics explained: What they mean and why they’re so goodcủa Ahrefs. Xem tại đây.

Tối ưu website

 1. Hướng dẫn trỏ tên miền về Hosting GoDaddy, NameCheap, Google Domains, 1&1, Z.com… , Canh Me. Xem tại đây.
 2. Hướng dẫn chi tiết nhất cách sử dụng plugin Yoast SEO, ThuThuatWP. Xem tại đây.
 3. Hướng dẫn sử dụng Plugin nén ảnh Imagify cho WordPress, Đức Anh Plus. Xem tại đây.
 4. An Introduction to WordPress Security, Sucuri Security. Xem tại đây.
 5. The Beginner’s Guide to LiteSpeed Cache for WordPress, LiteSpeed Blog. Xem tại đây.
 6. Google PageSpeed Insights – Scoring 100/100 with WordPress, KeyCDN. Xem tại đây.
 7. Page speed optimizationcủa Varvy. Xem tại đây.
 8. 4 thủ thuật tối ưu website sử dụng Hosting cPanel, Canh Me. Xem tại đây.
 9. Cài đặt mã theo dõi Google Analytics và xác minh Google Webmaster Tools cho website,Nguyễn Cao Tú. Xem tại đây.
 10. Are You Setting Up WordPressFor SEO Success? của Dan Shure, Moz. Xem tại đây.
 11. What is an XML sitemap and why you should have one?Yoast SEO. Xem tại đây.
 12. How to Stop WordPress Comment Spam, Kinsta. Xem tại đây.
 13. The Ultimate WordPress Security Guide – Step by Step (2018), WP Beginner. Xem tại đây.
 14. 5 Reasons Why HTTPS Should Be Enabled on Your Website, HubSpot. Xem tại đây.

Tối ưu Onpage SEO

 1. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình plugin Yoast SEOcủa anh Thạch Phạm (nên đọc). Xem tại đây.
 2. On-Page SEO in 2017: How to Optimize for RankBrain and Semantic Search, Link Assistant (nên đọc). Xem tại đây.
 3. On-page SEO for Natural Language Processing (NLP)của Briggsby. Xem tại đây.
 4. Image SEO: Optimizing images for search engines, Yoast SEO. Xem tại đây.
 5. 14 Important Image SEO Tips You Need to Knowcủa Ryant Clutter, Search Engine Land. Xem tại đây.

Tối ưu Content SEO

 1. 10 lời khuyên của David Ogilvy về viết Tiêu đề quảng cáo của David Ogily. Xem tại đây.
 2. We Analyzed 100 Milion Headlines. Here’s What We Learned (New Research)của BuzzSumo. Xem tại đây.
 3. Hướng Dẫn Xây Dựng Authority Site (2017 Edition) – Phần #3: Content Marketingcủa LamNguyenZ (nên đọc). Xem tại đây.
 4. 6 Steps to a Panda-Proof Content Quality Auditcủa Katherine Stepanova, Link Assistant. Xem tại đây.
 5. How To Build a Content Inventorycủa Patrick Hathaway, URL Profiler. Xem tại đây.
 6. How to Do a Content Audit [Updated for 2017]của Everett Sizemore, Moz. Xem tại đây.
 7. How to Improve Title Tag CTR by 20%+của Siege Media. Xem tại đây.
 8. Mẩu tin tuyển dụng CTV Content SEOcủa Quang. Xem tại đây.

Liên kết nội bộ

 1. The Google Pagerank Algorithm and How It Workscủa Ian Rogers, Princeton University (nên đọc). Xem tại đây.
 2. The SEO Guide to Internal Linkingcủa Yauhen Khutarniuk, Link Asistant (nên đọc). Xem tại đây.
 3. The ultimate guide to Site Structurecủa Marieke van de Rakt, Yoast SEO ( nên đọc). Xem tại đây.
 4. The Ultimate Guide to Internal Link Building for Incredible Resultscủa Mathew Woodward. Xem tại đây.
 5. The Ultimate Guide To Site Architecture của Perrin Carrell, Authority Hacker. Xem tại đây.
 6. Categories vs Tags – SEO Best Practices for Sorting your Contentcủa WPBeginner. Xem tại đây.
 7. Are You Setting Up WordPress For SEO Success?của Dan Shure, Moz. Xem tại đây.

Technical SEO

 1. Quick guideline của Website Auditor. Xem tại đây.
 2. Crawl Error report (website) của Google WebMaster. Xem tại đây.
 3. Build and submit a sitemap, Google. Xem tại đây.
 4. Is a 301 or 302 redirect best for SEO? của Bryson Meunier, SEL. Xem tại đây.
 5. Technical SEO Checklist: 9 Steps to a Technically Perfect Site in 2017của Masha Maksimava, Link Assistant. Xem tại đây.
 6. 16-Step SEO Audit Process To Boost Your Google Ranking của Ahrefs. Xem tại đây.
 7. Step by Step Guide to Technical SEO Checklist của WEBRIS. Xem tại đây.
 8. 9 Lesson Learned From A Site Redesign: How To Prepare When Your Site Changescủa Christina Miagowicz, Seer InterActive. Xem tại đây.
 9. Google Adds URL Parameter Options to Google Webmaster Toolscủa Vanessa Fox, Search Engine Land. Xem tại đây.
 10. How to Make Dynamic Pages SEO Friendlycủa The Content Works. Xem tại đây.
 11. The 4 Pillars of Mastering Google Website Crawl của Rowan Collins. Xem tại đây.

Google RankBrain

Google RankBrain

 1. Google RankBrain: The Definitive Guide của BacklinkO. Xem tại đây.
 2. FAQ: All about the Google RankBrain algorithm của Search Engine Land. Xem tại đây.
 3. 5 ways SEO experts say you should optimize for RankBrain của Search Engine Land. Xem tại đây.
 4. Entity là gì? Tại sao Entity Building là định hướng nghiên cứu của GTV trong 2018?, của GTVSEO. Xem tại đây.

Knowdge Graph & Schema

 1. Introducing the Knowledge Graph: things, not strings của Google Blog. Xem tại đây.
 2. What is Schema Markup & Why It’s Important for SEO của Search Engine Journal. Xem tại đây.
 3. Does Google Use Latent Semantic Indexing? của Bill Slawski. Xem tại đây.

Sematic Search

 1. Introduction Structure Datacủa Google. Xem tại đây.
 2. What Is Semantic Search and What Should You Do About It? của Moz. Xem tại đây.
 3. On-Page SEO in 2017: How to Optimize for RankBrain and Semantic Search của Link Assistant. Xem tại đây.
 4. Cloud Nature Language Google. Xem tại đây.
 5. Topic Clusters: The Next Evolution of SEO của HubSpot. Xem tại đây.
 6. How to Implement the Topic Clusters Model, Step-By-Step của Arash Asli. Xem tại đây.

Trải Nghiệm Người Dùng

 1. Dwell Time: Is it really a ranking factor? (And if so, should you care?) của Ahrefs. Xem tại đây.
 2. 11 Hacks to Increase Visitors’ Average Time Spent on Site của OptinMonster. Xem tại đây.

Buildlink

 1. SEO Signals Framework của Steven Kang. Xem tại đây.
 2. Search Quality Guideline 2018của Google. Xem tại đây.
 3. What makes a high-quality backlink?,của Ahrefs. Xem tại đây.
 4. The Definition of the High Quality Backlinkcủa CognitiveSEO. Xem tại đây.
 5. 7 “White Hat” Link Types that Can Get you Penalized in 2018của Rick Lomas. Xem tại đây.
 6. Những lưu ý khi sử dụng PBN để có hiệu quả tốt nhấtcủa bạn Lê Thanh Sang. Xem tại đây.
 7. Find Your Competitor’s Recurring Backlink Sources with this Simple (yet little known) Hackcủa David McSweeney, Ahrefs. Xem tại đây.
 8. How to create links from Day 1 to Page 1 của Matt Diggity. Xem tại đây.
 9. 21 Steps Guide On How To Get Top 10 Rankings on Googlecủa Link Management. Xem tại đây.
 10. A Complete Guide to Anchor Text Optimization for 2018của Matt Diggity. Xem tại đây.

Google Map

 1. Improve your local ranking on Googlecủa Google.
 2. Whitespark’s Super Fantastic Guide to Optimizing Google My Businesscủa Whitespark.
 3. Case Study: Thống trị Google Map hàng loạt từ khóacủa em Đỗ Anh Việt, GTVSEO (nên đọc).
 4. SEO Google Mapcủa Đình Tĩnh, SEO Leadgle.
 5. Google Local Map Strategycủa Steven Kang.
 6. The Ultimate Guide to Google My Businesscủa Aja Frost, HubSpot.
 7. Cách vượt cập nhật thông tin Google Map của Group Google Business Việt Nam. Các tài liệu tại đây, tại đây, tại đây, tại đây.
 8. Best kept local SEO ranking secretscủa Group SEO Signals Lab.
 9. Series Local SEOcủa Moz.

Social SEO

 1. Chiến lược Social SEOcủa Đình Tỉnh, Kyna.vn.
 2. LinkedIn SEO – 30 Tips to Increase Your Visibilitycủa Brian Shumway, Indeed.
 3. How to Get Your Medium Stories to Rank on The Front Page of Googlecủa Mike Fishbein.
 4. YouTube SEO: How to Rank YouTube Videos in 2018của Brian Dean, BacklinkO.
 5. 10 Pinterest SEO Tips That Will Set You up for Sucesscủa Clark Boyd, SEJ.
 6. Site Case Studycủa Bill Hartzer.
 7. How Social Media Helps SEO [Final Answer]của Search Engine Journal.
 8. 7 worthwhile ways to automate social mediacủa John Rampton, Mashble.
 9. Cách đăng bài trên diễn đàn hiệu quả, cả SEO lẫn Marketingcủa bạn JamViet.
 10. Forum seeding – Thời oanh liệt nay còn đâucủa anh Lê Anh Tuấn.
 11. SEO Guide For Forum Owners: Do’s And Don’tscủa John Rampton.
 12. [FULL] Lên kế hoạch nội dung – Anchor – từ khóa cho dự án SEOcủa Admin Băng Tâm, IDICHVUSEO.
 13. 90 SEO Experts Talk White Hat Link Building, Outsourcing And Scalingcủa Ahrefs (nên đọc).
 14. How to Build Backlinks in 2018 (NEW Guide)của Nathan Gotch, Gotch SEO (nên đọc).
 15. The Art of the Super Web 2.0của Nathan Gotch, Gotch SEO (nên đọc).
 16. Finding ‘easy’ and ‘must have’ links with Clique Hunter (with video)của Ken McGaffin, Majestic.
 17. 15 Ethical Ways to Use Black Hat SEO Techniquescủa Joshua Uebergang, Monitor Backlink.
 18. How to Do Guest Posting Today: Your 3-Step Guidecủa SEJ. Xem tại đây.
 19. 13 Ways to Improve Backlinks That You Already Havecủa Christoph C.Cemper, Link Research Tools.
 20. Trust Tiering: Stacking DA to Increase Site Trustcủa Matt Diggity, Diggity Marketing.
 21. GSA Search Engine Ranker Hướng Dẫn Sử Dụng & Tối Ưucủa Nguyễn Hoàng Thái.
 22. Quản lý dự án SEO như nào cho chuyên nghiệpcủa Tiến Anh Plus.
 23. Private Blog Network – Hướng dẫn xây dựng BPN mới nhất 2018của Tiến Anh Plus.
 24. Private Blog Network Guide – How to build a safe PBN that will last you for yearscủa DomCop.
 25. How to Boost your PBNs with Topical Relevancecủa Matt Diggity, Diggity Marketing.
 26. Next Generation PBNs – The Secret to Supercharging Your Backlinkscủa Matt Diggity, Diggity Marketing.
 27. How to Test Your PBNs Before Adding Them to Your Networkcủa Matt Diggity, Diggity Marketing.

Xử lý sự cố

 1. How to Use the Duplicate Content Checker, URL Profiler. Xem tại đây.
 2. Panda – Proof Content Audit for Your Site, Link Assistant. Xem tại đây.
 3. Consolidate duplicate URLs, Google Search Console. Xem tại đây.
 4. Finding and Auditing Thin Content to Improve SEO, Glen Dimaandal. Xem tại đây.
 5. 5 Common WordPress Duplicate Content Issues & How to Fix Them, Adam Riemer. Xem tại đây.
 6. Ecommerce Product Pages: How to Fix Duplicate, Thin & Too Much Content, Ken Lyons. Xem tại đây.
 7. Ecommerce SEO: A Simple (But Complete) Guide for 2018, Ahrefs. Xem tại đây.
 8. Thin & Duplicate Content: eCommerce SEO, InFlow. Xem tại đây.
 9. The Ultimate Guide Use robots.txt, Yoast SEO. Xem tại đây.
 10. Trang báo cáo nội dung vi phạm bản quyền lên Google. Xem tại đây.
 11. Syndicated Content: Why, When & How, SEL. Xem tại đây.
 12. Parsing pages: Is it better to update or remove thin content?của SEL. Xem tại đây.
 13. How long does it take to deindex low-quality or thin content published by accident? [case study]của Glenn Gabe, SEL. Xem tại đây.

Quản lý dự án SEO

 1. KPIs for SEO: measuring SEO successcủa Marcus Miller, Search Engine Land. Xem tại đây.
 2. KPI’s and Monthly Objective Metrics for People Who Do SEOcủa Richard Baxter, Moz. Xem tại đây.
 3. Google Organic CTR Historycủa Advanced Web Ranking. Xem tại đây.
 4. Your Basic 12 Month SEO Plan For A New Sitecủa SERPSTAT. Xem tại đây.
 5. 6 Advanced SEO Strategies & Techniques for 2018 [with Case Studies]của Kaiserthesage. Xem tại đây.
 6. SEO Pricing: ~350 Agencies, Consultants, and Freelancers Reveal How Much SEO Costs in 2018 [New Research]của Ahrefs. Xem tại đây.
 7. SEO traffic drop: who to blame and what to do?,của Aleksandra Pautaran, Link Assistant. Xem tại đây.
 8. How to Clean a WordPressHack của Sucuri Security (nên đọc). Xem tại đây.
 9. Spam Score: Moz’s New Metric to Measure Penalization Riskcủa Moz. Xem tại đây.
 10. Link Analysis | URL Profiler Knowledge Basecủa URL Profiler. Xem tại đây.
 11. SEO Website Redesign Checklist: Don’t Mess Up Your Site Trafficcủa SeerInteractive. Xem tại đây.
 12. Step By Step: Unnatural Links Manual Action Removal Guide, tổng hợp của Anamarija Barun. Xem tại đây.
 13. Tác vụ thủ côngdo Quang viết (nên đọc). Xem tại đây.

Categories
Uncategorized

Xử lý nội dung mỏng và trùng lặp – QUANG SILIC

NỘI DUNG TRÙNG LẶP

Tìm trùng lặp nội dung

Một số cách kiểm tra:

 • Tìm kiếm chính xác bằng Google Search, ngẫu nhiên một số câu trong văn bản.
 • Phần Duplicate Title Tags và Meta Descriptions trong Google Search Console (chỉ test được trùng lặp tiêu đề và meta descriptions, không test được trùng lặp nội dung toàn bộ văn bản).
 • Dùng Siteliner, để kiểm tra trùng lặp nội dung trong trang.
 • Dùng CopyScape, để tìm kiếm trùng lặp nội dung ngoài trang.
 • Dùng URL Profiler, để kiểm tra trùng lặp trong và ngoài văn bản.

Xử lý trùng lặp nội dung

Trùng lặp trang web bình thường

 • Thẻ Tag.Nếu có ít Tag và có đủ người. Viết nội dung khác biệt cho từng Tag.Nếu có quá nhiều Tag và không đủ người.Các Tag quan trọng. Viết nội dung khác biệt cho từng Tag.Các Tag còn lại. Dùng thẻ noindex, do-follow.Thẻ Category.Viết mô tả cho Category như bài viết hoàn chỉnh (700 – 1.000 từ).Khai báo schema, để Google có thêm thông tin dữ liệu. Ưu tiên các sự kiện / dịch vụ / sản phẩm quan trọng.Nếu copy bài viết từ nguồn thứ 3. Để link tham khảo ở cuối bài viết, và dùng thẻ cannonical(Yoast SEO, hình bánh răng).Trùng lặp phân trang.Dùng thẻ pre và next (tốt nhất), hoặc thẻ canonical.Kiểm tra các thẻ có chèn hay không bằng cách view source code.WordPress tự động chèn các thẻ trên. Với mã nguồn code tay chưa chèn thẻ, tham khảo các chèn thẻ tại đây.Nếu SEO web đa ngôn ngữ và đa quốc gia, dùng thẻ hreflang.Với WordPress. Dùng plugin Polylang (nội dung có nhiều ngôn ngữ) hoặc HREFLANG Tags Lite (chỉ chèn thẻ hreflang).Với Non – WordPress. Đọc tài liệu tại đây.No-index một số trang sau bằng file robots.txt:Trang đăng nhập.User-agent: * Disallow: /admin/Thông tin người dùng.User-agent: * Disallow: /user/register/ Disallow: /user/password/ Disallow: /user/login/ Disallow: /user/logout/Thanh tìm kiếm nội bộ.Yoast SEO tự chèn thẻ noindex, follow. Bình luận của người dùng (tùy trường hợp).Section ID:User-agent: * Disallow: *?sid=*Mã Ajax:User-agent: *Disallow: /ajaxCách noindex bằng robots.txt, xem tại đây.Dùng thẻ Canonical cho các trường hợp sau:Mã tracking social.Mã tracking tiếp thị liên kết (affiliate).Sort trong Ecomerce.Lọc (Filter) trong Ecomerce.Nếu không dùng Canonical, chặn index trong robots.txt, theo cú pháp:User-agent: * Disallow: *?dir=* Disallow: *&order=* Disallow: *?price=*Nội dung các bài viết tương tự nhau.Gom nhiều bài viết tương tự nhau thành một bài viết duy nhất.301 redirect URL các bài viết cũ về URL bài viết mới.Lên kế hoạch nội dung ngay từ đầu, để tránh trùng lặp nội dung về sau.

Trùng lặp trong Ecomerce

Nếu có quá nhiều sản phẩm, có thể dùng công thức sau:

 • Tiêu đề. Tên sản phẩm + đặc tính (khối lượng / màu sắc / dung lượng / model / giá cả…).
 • Thẻ meta description. CTA (mua ngay, xem ngay…) + tên sản phẩm + các điểm khác biệt (chính hãng, bền đẹp, đời mới nhất…) ưu đãi (giảm giá, giao hàng tận nơi, trả góp…).
 • Mô tả category / product. Độc nhất (unique), ngắn gọn, chứa từ khóa chính xác (và các biến thể). Ưu tiên những sản phẩm quan trọng nhất, nếu số lượng sản phẩm quá lớn.
 • Khai báo schema, cho những category và sản phẩm quan trọng nhất.

Bảo vệ bản quyền

 • Sumit Google bằng Fetch as Googletrên trang moneysite và vệ tinh có cài Google Search Console.
 • Submit Google bằng Mobile Test Friendly, trong các trường hợp còn lại.
 • Đăng ký DCMA Pro (100USD/ năm) nếu cần thiết và có tiềm lực kinh tế.

NỘI DUNG MỎNG

Tìm nội dung mỏng

 • Dùng Website Auditor, sort theo Word Count.
 • Vào Google Analytics, phần Page Report.
 • Bài viết nội dung mỏng thường có từ 300 từ trở xuống, Pageviews thấp, Bounce Rate

Xử lý nội dung mỏng

 • Nếu nội dung bài viết là độc nhất trên trang web.Bổ sung nội dung bài viết. Dùng keyword explorer Ahrefs để tìm thêm ý tưởng mới.
 • Nếu có nhiều bài viết có nội dung tương tự nhau trên cùng trang web.Hợp nhất các bài viết với nhau. 301 redirect URL các bài viết cũ sang URL bài viết mới.
 • Giới thiệu sơ lược tài liệu tham khảo.

Phần tiếp theo:

Phần 11: Đo lường hiệu quả SEO – Một ngày làm SEO

Tài liệu tham khảo

 • How to Use the Duplicate Content Checker, URL Profiler. Xem tại đây.
 • Panda – Proof Content Audit for Your Site, Link Assistant. Xem tại đây.
 • Finding and Auditing Thin Content to Improve SEO, Glen Dimaandal. Xem tại đây.
 • 5 Common WordPress Duplicate Content Issues & How to Fix Them, Adam Riemer. Xem tại đây.
 • Ecommerce Product Pages: How to Fix Duplicate, Thin & Too Much Content, Ken Lyons. Xem tại đây.
 • Ecommerce SEO: A Simple (But Complete) Guide for 2018, Ahrefs. Xem tại đây.
 • Thin & Duplicate Content: eCommerce SEO, InFlow. Xem tại đây.
 • The Ultimate Guide Use robots.txt, Yoast SEO. Xem tại đây.

Trích dẫn bài viết: https://quangsilic.com/setup-wordpress/

Categories
Uncategorized

Về tôi – QUANG SILIC

Chào bạn. Tôi tên Quang, biệt danh là Quang Silic, người đang trò chuyện với bạn.

Quang thuộc cung Ma Kết. Bạn có thể kết bạn với Quang tại https://www.facebook.com/quangsilic

Sách bói chiêm tinh nói Quang thuộc tuýp người truyền thống. Một kiểu tính cách cứng đầu nhưng lại khó hòa nhập được với thế giới mới.

Những thứ gắn liền với Quang đều già nua và có từ lâu đời. Xe Honda, điện thoại Nokia, trường Bách Khoa.

Thời trẻ của Quang gắn liền với sách, phim, nhạc, và những cuộc đi chơi xuyên màn đêm.

Sách

Quang thích đọc sách của ông Haruki Murakami, cụ Nguyễn Hiến Lê và nhà văn Trần Nhã Thụy. Hai cuốn sách gần đây nhất mà Quang đọc là Nhật ký sen trắng của Cao Huy Thuần và Chiến lược cạnh tranh của Micheal Porter.

Tuy nhiên, một trong những cuốn sách mà Quang vẫn còn giữ lại bên mình đến bây giờ, là cuốn Tôi nói gì khi nói về chạy bộ của Haruki Murakami.

Bìa sách Tôi nói gì khi nói về chạy bộ của Haruki Murakami

Haruki Murakami là một nhà văn chuyên nghiệp người Nhật Bản.

Ông là tác giả của vô số những cuốn sách nổi tiếng như Rừng Na Uy, Kafka bên bờ biển, Biên niên ký chim vặn dây cót

Nếu bạn là fan ruột của Haruki Murakami, có lẽ bạn không nên bỏ qua cuốn sách mỏng này.

Vì đây là cuốn tự truyện duy nhất của ông.

Cuốn sách nói về một phần cuộc đời của ông, về nghề nghiệp văn chương và việc tập chạy bộ như một cách rèn luyện thể chất lẫn tinh thần.

Quang giữ lại nó trong cả ngàn cuốn sách mà mình được đọc. Vì nó đã ở bên Quang những năm tháng đơn độc và tồi tệ nhất của những năm tháng đôi mươi.

Phim

Quang hay xem hai thể loại. Một là hành động Mỹ. Hai là phim hài. Hai bộ phim gần đây nhất Quang xem là Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì và Mad Road của George Miller.

Tuy nhiên, bộ phim Quang hay coi đi coi lại nhất là Dị nhân Benjamin Button.

Cứ mỗi năm, Quang xem lại bộ phim này một hai lần, lâu lâu nhớ, rồi lại coi.

Poster bộ phim Dị nhân Bennjamin Button

Nó bắt nguồn từ ý tưởng:

Nếu còn có kiếp sau, tôi muốn sống cuộc-đời-ngược.

Sinh ra với thân thể một ông già, sống trong viện dưỡng lão và dần khỏe qua từng ngày cho tới khi rời khỏi đó với tiền lương hưu.

Rồi bắt đầu làm việc trong suốt 40 năm và dành dụm đủ cho tuổi trẻ: tiệc tùng, ngao du quên sầu … rồi dần tới trường và trở thành một đứa trẻ và không phải chịu trách nhiệm gì cả.

Cuối cùng tôi có thể tạm biệt cuộc đời này với một cơn cực khoái!”.

Phim được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của F. Scott Fitzgerald, một nhà văn Mỹ tài năng nhưng chết trẻ – David Fincher, đạo diễn của bộ phim Gone Girl, và đặc biệt là nam tài tử Brad Pitt, diễn viên được bình chọn là một trong những người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới.

Review hay nhất về bộ phim mà Quang từng được đọc, đó là bài viết Ngẫm về “Dị Nhân Benjamin” của anh Aventone. Xin mời bạn đọc thử.

Nhạc

Quang hay nghe nhạc Rock, thỉnh thoảng đi nghe ở Acoutic Bar bên Ngô Thời Nhiệm và quán bia Kệ ở ngã tư Phú Nhuận.

Nhạc rock thường gào rú, gầm thét, đập phá. Rocker thì hay xăm mình, bấm khuyên tai, tóc rối xù hoặc trọc lóc.

Anh em rocker, không thằng nào là tóc ngắn (ban nhạc Guns N’ Roses )

Chắc bạn sẽ nghĩ, Quang sẽ giới thiệu một ban nhạc rock đúng không?

Đúng vậy, đó chính là nhóm Quái vật tí hon, nhưng không phải kiểu rock quằn quại như trên.

Quái vật tí hon gồm 04 người:

 • Vocal Công Hải (còn gọi là Hải Bột), cựu thành viên của Microwave.
 • Tay trống Hồng Minh, cựu thành viên của Litte Wings và cũng là ông chủ Acoustic Bar.
 • Hồng Long, tay bass của Gạt Tàn Đầy.
 • Keyboard Hoàng Anh.

Họ đều là dân chơi kì cựu của những ban nhạc rock đình đám trước đây.

Họ gặp nhau, không phải để tạo ra một thứ nhạc rock quen thuộc như những gì Quang tưởng tượng, mà là tạo ra một loại âm nhạc vô tiền khoáng hậu.

Họ đến, chơi nhạc, rồi rã nhóm.

Mọi thứ để lại cho những khán giả như chúng tôi duy nhất một album với vỏn vẹn 12 bài hát. Nhưng vừa đủ cho Quang nghe đi nghe lại qua bao năm tháng.

Mỗi bài hát trong album, đều là một phần cuộc đời của anh Hải Bột.

Album Đường Về của Quái Vật Tí Hon

Tìm lại, là sáng tác cuối cùng trước khi anh Hải Bột rời nhóm Microwave. Đường xa quá dài, rồi ta mệt nhoài, vì ta không đứng bên nhau nữa rồi…

Vợ ơi, anh đã sai rồi là bài hát anh Hải tặng vợ, trước khi vợ anh chia tay để cho anh được tự do.

Vết nhơ, là lời xin lỗi cuộc đời của anh Hải. Nước mắt không lau sạch, câu chuyện ngày hôm qua. Ta thương ta, ta thương ta nhỏ bé

Cho con được trở về là kí ức ngày mà anh Hải mới 17 tuổi. Anh đã bỏ nhà đi theo một cô gái, và đã bỏ quên sau lưng bao kí ức của một thời ấu thơ

Xuyên màn đêm

Hồi đó, Quang có thích hay đi chơi xuyên đêm.

Mỗi khi thấy mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, Quang lại đi xuyên đêm một chuyến để nghĩ ngợi xem mình có bỏ quên điều gì đó không, và thường đi một mình.

Hành trình thường bắt đầu từ khu phố Tây.

Quang ở đó uống bia, ngồi gặm nhấm vài thứ, rồi nhìn tây ba lô đi xuôi ngược.

Có người đi chơi, khám phá thế giới, có kẻ lại chạy trốn cuộc đời.

Tới giữa đêm, Quang tạt qua quán café Heritage Coffee & Clothes, mở 24/24 cuối đường Pasteur.

Quán có hai con chó mặt xệ. Anh chủ quán cũng… mập như hai con chó đó, khá tưng tưng, nhưng gu nhạc rất ổn.

Anh chó Pug mặt xệ và anh chủ quán Heritage Coffee & Clothes

Vẫn nhớ một đêm mưa lất phất, Quang ngồi một mình trên lầu.

Quán bật album của Hamlet Trương có bài Chờ em trong mưa.

Đó là một trong những bài hát về mưa hay nhất mà Quang từng được nghe, chứ không phải mấy bài của Thánh mưa Trung Quân Idol như giờ.

Khách tới quán khá dị, nhìn bay bay.

Nhìn ngắm những cô gái mà 2h sáng vẫn còn rong chơi ngoài đường quả thật thú vị.

Ngoài ra, quán còn một thứ quý giá, chính là máy Playstation đời cũ.

Nó gợi nhớ bao kí ức của một thời 8x đời cuối và 9x đời đầu.

Gần tảng sáng, Quang xách xe chạy một vòng quanh thành phố.

Tĩnh lặng, mát, mặt trời mọc hồng một góc trời, mọi thứ vẫn còn ngủ yên chưa động đậy.

Dạo phố giờ này, bạn không phải sợ công an giao thông.

Nhưng lâu lâu bị mấy cô gái đứng đường mời gọi hoặc xui thì có thể gặp cướp, nên bạn cẩn thận.

Dự định

Một ngày nọ, Quang ngồi vẽ chơi cùng cô bé học trò tên là Lâm Anh. Quá dễ. Ngôi nhà hình chữ nhật, mặt trời hình tròn, đám mây như cuộn bông gòn. Mình đã vẽ những thứ này cả trăm lần rồi mà.

Nhưng khi nhìn qua Lâm Anh vẽ, Quang thật bất ngờ. Nét vẽ không cứng cáp, nhưng mềm mại, và nhiều chi tiết. Lâm Anh vẽ ba mẹ con nhà Lâm Anh, và không quên vẽ thêm cái đôi giày cao gót cho mẹ.

Và cô bé vẽ về tất cả mọi thứ mà mình quan sát được, chứ không phải vẽ theo trí nhớ như Quang.

Bức tranh In The Dream World. Theo một bộ tộc Nam Mỹ, trong giấc mơ, màu xanh sẽ bảo vệ bạn khỏi sự nguy hiểm

Công việc của Quang hằng ngày là đọc và phân tích số liệu.

Nhưng, mải mê phân tích, ta sẽ quên đi việc nhìn ngắm cuộc sống, và tận hưởng nó.

Mong một ngày, Quang sẽ sắp xếp được thời gian, để đi học một khóa học vẽ.

Categories
Uncategorized

Về tôi – QUANG SILIC

Chào bạn. Tôi tên Quang, biệt danh là Quang Silic, người đang trò chuyện với bạn.

Quang thuộc cung Ma Kết. Bạn có thể kết bạn với Quang tại https://www.facebook.com/quangsilic

Sách bói chiêm tinh nói Quang thuộc tuýp người truyền thống. Một kiểu tính cách cứng đầu nhưng lại khó hòa nhập được với thế giới mới.

Những thứ gắn liền với Quang đều già nua và có từ lâu đời. Xe Honda, điện thoại Nokia, trường Bách Khoa.

Thời trẻ của Quang gắn liền với sách, phim, nhạc, và những cuộc đi chơi xuyên màn đêm.

Sách

Quang thích đọc sách của ông Haruki Murakami, cụ Nguyễn Hiến Lê và nhà văn Trần Nhã Thụy. Hai cuốn sách gần đây nhất mà Quang đọc là Nhật ký sen trắng của Cao Huy Thuần và Chiến lược cạnh tranh của Micheal Porter.

Tuy nhiên, một trong những cuốn sách mà Quang vẫn còn giữ lại bên mình đến bây giờ, là cuốn Tôi nói gì khi nói về chạy bộ của Haruki Murakami.

Bìa sách Tôi nói gì khi nói về chạy bộ của Haruki Murakami

Haruki Murakami là một nhà văn chuyên nghiệp người Nhật Bản.

Ông là tác giả của vô số những cuốn sách nổi tiếng như Rừng Na Uy, Kafka bên bờ biển, Biên niên ký chim vặn dây cót

Nếu bạn là fan ruột của Haruki Murakami, có lẽ bạn không nên bỏ qua cuốn sách mỏng này.

Vì đây là cuốn tự truyện duy nhất của ông.

Cuốn sách nói về một phần cuộc đời của ông, về nghề nghiệp văn chương và việc tập chạy bộ như một cách rèn luyện thể chất lẫn tinh thần.

Quang giữ lại nó trong cả ngàn cuốn sách mà mình được đọc. Vì nó đã ở bên Quang những năm tháng đơn độc và tồi tệ nhất của những năm tháng đôi mươi.

Phim

Quang hay xem hai thể loại. Một là hành động Mỹ. Hai là phim hài. Hai bộ phim gần đây nhất Quang xem là Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì và Mad Road của George Miller.

Tuy nhiên, bộ phim Quang hay coi đi coi lại nhất là Dị nhân Benjamin Button.

Cứ mỗi năm, Quang xem lại bộ phim này một hai lần, lâu lâu nhớ, rồi lại coi.

Poster bộ phim Dị nhân Bennjamin Button

Nó bắt nguồn từ ý tưởng:

Nếu còn có kiếp sau, tôi muốn sống cuộc-đời-ngược.

Sinh ra với thân thể một ông già, sống trong viện dưỡng lão và dần khỏe qua từng ngày cho tới khi rời khỏi đó với tiền lương hưu.

Rồi bắt đầu làm việc trong suốt 40 năm và dành dụm đủ cho tuổi trẻ: tiệc tùng, ngao du quên sầu … rồi dần tới trường và trở thành một đứa trẻ và không phải chịu trách nhiệm gì cả.

Cuối cùng tôi có thể tạm biệt cuộc đời này với một cơn cực khoái!”.

Phim được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của F. Scott Fitzgerald, một nhà văn Mỹ tài năng nhưng chết trẻ – David Fincher, đạo diễn của bộ phim Gone Girl, và đặc biệt là nam tài tử Brad Pitt, diễn viên được bình chọn là một trong những người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới.

Review hay nhất về bộ phim mà Quang từng được đọc, đó là bài viết Ngẫm về “Dị Nhân Benjamin” của anh Aventone. Xin mời bạn đọc thử.

Nhạc

Quang hay nghe nhạc Rock, thỉnh thoảng đi nghe ở Acoutic Bar bên Ngô Thời Nhiệm và quán bia Kệ ở ngã tư Phú Nhuận.

Nhạc rock thường gào rú, gầm thét, đập phá. Rocker thì hay xăm mình, bấm khuyên tai, tóc rối xù hoặc trọc lóc.

Anh em rocker, không thằng nào là tóc ngắn (ban nhạc Guns N’ Roses )

Chắc bạn sẽ nghĩ, Quang sẽ giới thiệu một ban nhạc rock đúng không?

Đúng vậy, đó chính là nhóm Quái vật tí hon, nhưng không phải kiểu rock quằn quại như trên.

Quái vật tí hon gồm 04 người:

 • Vocal Công Hải (còn gọi là Hải Bột), cựu thành viên của Microwave.
 • Tay trống Hồng Minh, cựu thành viên của Litte Wings và cũng là ông chủ Acoustic Bar.
 • Hồng Long, tay bass của Gạt Tàn Đầy.
 • Keyboard Hoàng Anh.

Họ đều là dân chơi kì cựu của những ban nhạc rock đình đám trước đây.

Họ gặp nhau, không phải để tạo ra một thứ nhạc rock quen thuộc như những gì Quang tưởng tượng, mà là tạo ra một loại âm nhạc vô tiền khoáng hậu.

Họ đến, chơi nhạc, rồi rã nhóm.

Mọi thứ để lại cho những khán giả như chúng tôi duy nhất một album với vỏn vẹn 12 bài hát. Nhưng vừa đủ cho Quang nghe đi nghe lại qua bao năm tháng.

Mỗi bài hát trong album, đều là một phần cuộc đời của anh Hải Bột.

Album Đường Về của Quái Vật Tí Hon

Tìm lại, là sáng tác cuối cùng trước khi anh Hải Bột rời nhóm Microwave. Đường xa quá dài, rồi ta mệt nhoài, vì ta không đứng bên nhau nữa rồi…

Vợ ơi, anh đã sai rồi là bài hát anh Hải tặng vợ, trước khi vợ anh chia tay để cho anh được tự do.

Vết nhơ, là lời xin lỗi cuộc đời của anh Hải. Nước mắt không lau sạch, câu chuyện ngày hôm qua. Ta thương ta, ta thương ta nhỏ bé

Cho con được trở về là kí ức ngày mà anh Hải mới 17 tuổi. Anh đã bỏ nhà đi theo một cô gái, và đã bỏ quên sau lưng bao kí ức của một thời ấu thơ

Xuyên màn đêm

Hồi đó, Quang có thích hay đi chơi xuyên đêm.

Mỗi khi thấy mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, Quang lại đi xuyên đêm một chuyến để nghĩ ngợi xem mình có bỏ quên điều gì đó không, và thường đi một mình.

Hành trình thường bắt đầu từ khu phố Tây.

Quang ở đó uống bia, ngồi gặm nhấm vài thứ, rồi nhìn tây ba lô đi xuôi ngược.

Có người đi chơi, khám phá thế giới, có kẻ lại chạy trốn cuộc đời.

Tới giữa đêm, Quang tạt qua quán café Heritage Coffee & Clothes, mở 24/24 cuối đường Pasteur.

Quán có hai con chó mặt xệ. Anh chủ quán cũng… mập như hai con chó đó, khá tưng tưng, nhưng gu nhạc rất ổn.

Anh chó Pug mặt xệ và anh chủ quán Heritage Coffee & Clothes

Vẫn nhớ một đêm mưa lất phất, Quang ngồi một mình trên lầu.

Quán bật album của Hamlet Trương có bài Chờ em trong mưa.

Đó là một trong những bài hát về mưa hay nhất mà Quang từng được nghe, chứ không phải mấy bài của Thánh mưa Trung Quân Idol như giờ.

Khách tới quán khá dị, nhìn bay bay.

Nhìn ngắm những cô gái mà 2h sáng vẫn còn rong chơi ngoài đường quả thật thú vị.

Ngoài ra, quán còn một thứ quý giá, chính là máy Playstation đời cũ.

Nó gợi nhớ bao kí ức của một thời 8x đời cuối và 9x đời đầu.

Gần tảng sáng, Quang xách xe chạy một vòng quanh thành phố.

Tĩnh lặng, mát, mặt trời mọc hồng một góc trời, mọi thứ vẫn còn ngủ yên chưa động đậy.

Dạo phố giờ này, bạn không phải sợ công an giao thông.

Nhưng lâu lâu bị mấy cô gái đứng đường mời gọi hoặc xui thì có thể gặp cướp, nên bạn cẩn thận.

Dự định

Một ngày nọ, Quang ngồi vẽ chơi cùng cô bé học trò tên là Lâm Anh. Quá dễ. Ngôi nhà hình chữ nhật, mặt trời hình tròn, đám mây như cuộn bông gòn. Mình đã vẽ những thứ này cả trăm lần rồi mà.

Nhưng khi nhìn qua Lâm Anh vẽ, Quang thật bất ngờ. Nét vẽ không cứng cáp, nhưng mềm mại, và nhiều chi tiết. Lâm Anh vẽ ba mẹ con nhà Lâm Anh, và không quên vẽ thêm cái đôi giày cao gót cho mẹ.

Và cô bé vẽ về tất cả mọi thứ mà mình quan sát được, chứ không phải vẽ theo trí nhớ như Quang.

Bức tranh In The Dream World. Theo một bộ tộc Nam Mỹ, trong giấc mơ, màu xanh sẽ bảo vệ bạn khỏi sự nguy hiểm

Công việc của Quang hằng ngày là đọc và phân tích số liệu.

Nhưng, mải mê phân tích, ta sẽ quên đi việc nhìn ngắm cuộc sống, và tận hưởng nó.

Mong một ngày, Quang sẽ sắp xếp được thời gian, để đi học một khóa học vẽ.

Categories
Uncategorized

Tối ưu nền tảng WordPress

Để tối ưu nền tảng WordPress, bạn nên tập trung những mục sau:

 1. Tạo file robots.txt và khai báo sitemaps.
 2. Backup dữ liệu.
 3. Tối ưu tốc độ.
 4. Chống spam và tối ưu bảo mật.

1. Tạo file robots.txt và sitemaps

Để tạo robots.txt và sitemaps trên WordPress, bạn có thể dùng Yoast SEO.

SITEMAP

Sau khi cài đặt, Yoast SEO sẽ tự động tạo sitemap cho trang web của bạn.

Để tìm đường dẫn sitemap, bạn vào Yoast SEO, phần General.

Sau đó, bạn chuyển qua tab Features, kéo xuống phần XML sitemaps, click vào dấu hỏi, chọn See the XML sitemap.

Bạn sẽ tìm được đường dẫn sitemap của mình, tương tự thế này:

https://quangsilic.com/sitemap_index.xml

ROBOTS.TXT

Bạn vào Yoast SEO, phần Tools, chọn File editor.

Ở khung robots.txt là nơi để bạn khai báo nội dung.

Với file robots.txt, bạn có thể chặn bọ độc hại, chặn bọ Ahrefs, chặn index thư mục nhạy cảm, xử lý trùng lặp nội dung…. Nội dung chi tiết, bạn có thể đọc bài viết Cách dùng file robots.txt.

Nếu là người mới bắt đầu, bạn có thể chọn cách khai báo đơn giản với hai mục đích sau:

 • Mở cổng cho các bot
 • Khai báo đường dẫn sitemap

Ví dụ như file robots.txt của blog Quang Silic như sau:

User-agent: *

Allow: https://quangsilic.com/sitemap_index.xml

File robots.txt của anh Hoàng, cũng có cấu trúc đơn giản như vậy. Bạn có thể xem tại đây.

Hiểu nhầm thường gặp

Một số bạn nạp khai báo vào robots.txt Tester trong GWT, sau đó bấm Submit Google, và nghĩ rằng mình đã tạo thành công file robots.txt.

Robots.txt Tester là thứ để kiểm tra cú pháp, không phải công cụ để tạo file robots.txt.

Để tạo file robots.txt, bạn có thể dùng Yoast SEO, hoặc tạo file robots.txt trực tiếp trên hosting.

Yoast SEO sẽ tự động tạo file robots.txt, như Quang nói ở trên. Bạn không phải làm.

Còn với mã nguồn không phải WordPress, bạn có thể phải tạo thủ công file robots.txt trên hosting. Bạn xem hướng dẫn ở đây nhé.

CHƠI NGU

Dưới đây là 3 cách để bạn chơi ngu:

Cách 1: Block Google bot trong file robots.txt

Bạn khai báo trong file robots.txt như sau:

User-agent: *

Disallow: /

Hiệu quả: Ngay lập tức. Nhưng các trang Google đã index, thì không bị ảnh hưởng.

Cách 2: Xóa URL trang chủ bằng Remove URLs trong GWT

Bạn chỉ cần dán tên miền trang chủ vào Remove URLs trong GWT, và submit Google.

Hiệu quả: Chết ngay, chỉ sau 2 – 3h đồng hồ, toàn bộ trang web.

Cách 3: Xóa data dữ liệu

Bạn vào cPanel / File Manager, thư mục public_html, và xóa toàn bộ nội dung trong đó.

Thời gian hiệu quả: 2 – 3 ngày sau khi tác động, hiệu quả lên toàn bộ trang web.

Khi nào bạn nên chơi ngu?

Khi bạn làm dịch vụ cho khách hàng.

Nhưng khi tới hạn trả tiền, khách hàng kì kèo õng ẹo.

Cách số 3 là hiệu quả nhất, vì vừa làm mất luôn data của khách hàng, và Google sẽ deindex toàn bộ trang web, vì nó không thể crawl bất kỳ dữ liệu nào trên trang web của bạn. Tuy nhiên, cách này cũng lộ liễu nhất, vì khi đó người dùng sẽ không truy cập được vào trang web, và khách hàng có thể sẽ phát hiện ra bạn là hung thủ.

Cách số 2 hiệu quả không kém, chết cực nhanh ( 2 – 3h đồng hồ sau là chết ngay) và kín đáo nhất. Người dùng vẫn vào trang web đọc bình thường, chỉ có điều toàn bộ trang web sẽ biến mất khỏi Google. Chết mà không biết lí do chính là đây.

Blog Quang Silic, đã hoàn toàn biến mất khỏi Google

2. Backup dữ liệu

Để backup dữ liệu trên WordPress, bạn thường có ba cách:

 1. Backup tự động trên hosting
 2. Backup tự động bằng plugin
 3. Backup thủ công

Bạn nên dùng tối thiểu hai cách backup để bảo vệ sự an toàn cho dữ liệu của mình.

BACKUP TRÊN HOSTING

Để backup tự động trên hosting, bạn chỉ cần đăng ký sử dụng dịch vụ backup dữ liệu tự động của nhà cung cấp hosting.

Hiện tại, hầu hết các nhà cung cấp hosting lớn ở Việt Nam ( như AZDIGI, HostVN, Nhơn Hòa, Vhost.VN…) đều đã tích hợp việc backup dữ liệu tự động cho bạn, một cách miễn phí.

Riêng một số nhà cung cấp có thương hiệu lớn, họ sẽ tính tiền dịch vụ này, chứ không cho free.

Ví dụ như Mắt Bão có gói backup Linux Backup Pro, backup 2 ngày / lần, dung lượng 1.5 GB, 19.000 đồng / tháng.

Nếu bạn dùng VPS, hoặc thuê hosting ở nước ngoài (như HawkHost, A2Hosting, Digital Ocean, Vultr, …), bạn hãy luôn dùng dịch vụ backup dữ liệu tự động của họ.

Nếu miễn phí thì quá tốt. Còn nếu có phí, bạn cũng nên sử dụng, để bảo vệ chính bản thân mình.

Backup VPS tự động của Digital Ocean (và cả Vultr), 20% chi phí vận hành một Droplet. Đắt lòi, nhưng vẫn nên chơi.

BACKUP TỰ ĐỘNG BẰNG PLUGIN

Để backup tự động trên WordPress, bạn có thể dùng plugin.

Một số plugin backup dữ liệu tốt như: UpdraftPlus, BackWPUp, Duplicator, All-in-One WP Migration

Trước đây, Quang có dùng BackWPup. Nhưng BackWPup hay lỗi, và lưu mã nguồn trên DropBox. Tài khoản DropBox miễn phí chỉ được 2GB dữ liệu.

Sau này, Quang chuyển qua dùng UpdraftPlus. UpdraftPlus chia nhỏ dữ liệu để nén, nên ít lỗi hơn. Ngoài ra, nó cho phép kết nối với Google Drive, miễn phí 15GB dữ liệu.

Các bước đơn giản sẽ như sau:

 1. Cài plugin UpdraftPlus.
 2. Vào Tab Setting, chỉnh phần Files backup schedule và Database backup schedule từ Manual sang Weekly / Daily… Nếu trang web bạn tương đối nhỏ, chọn Weekly là vừa vặn.
 3. Kéo xuống, bạn chọn Google Drive, sao đó chọn Save. Sau đó, bạn bấm xác thực cho phép UpdraftPlus sao lưu dữ liệu vào Google Drive.

 1. Qua tab Current Status, bấm Backup Now.

Xong.

BACKUP THỦ CÔNG

Cách thứ ba là backup thủ công. Bạn có thể xem hướng dẫn của anh Thạch Phạm ở đây.

Theo kinh nghiệm của Quang, nếu là người mới bắt đầu, bạn nên ưu tiên backup tự động thay vì tự tay backup thủ công, vì thao tác hơi phức tạp.

Hơn nữa, nếu backup thủ công, bạn sẽ hay quên.

Tốt nhất là backup tự động, và cài đặt ngày cố định để phần mềm tự chạy.

CHUYỆN XƯA

Pha này lâu rồi, năm ngoái, 2017, và cũng là vào mùa hè nóng bức.

Bạn có thể xem thông tin tại đây.

Tóm tắt nội dung như sau:

Ngày đó, server Ten Ten bị sự cố, và làm mất dữ liệu khách hàng.

Ten Ten dùng bản backup để khôi phục dữ liệu, nhưng trong quá trình khôi phục lại xảy ra lỗi, và làm tạch luôn các bản backup này.

Kết quả cuối cùng: Dữ liệu của khách hàng bị mất trắng. Trong đó, có nhiều dữ liệu của khách hàng đã có từ 5 – 7 năm.

Ten Ten đã xin lỗi, và đền bù cho khách hàng.

Nhưng dữ liệu là vô giá.

Một số dữ liệu không thể khôi phục được + tốn nhiều thời gian và bực mình + Google sẽ deindex trang web trong thời gian khôi phục.

Một số bài học rút ra:

 1. Không bao giờ được tin tuyệt đối vào nhà cung cấp hosting.
 2. Nên tự backup dữ liệu thêm một bản, rồi lưu trên Google Drive / Dropbox / One Drive… hoặc download dữ liệu định kỳ về máy ( hàng tuần, hoặc hàng tháng).

3. Tối ưu tốc độ

Để tối ưu tốc độ trên WordPress, bạn có thể làm tối thiểu 3 điều sau:

 1. Nâng cấp hosting
 2. Dùng plugin tạo cache
 3. Nén ảnh

NÂNG CẤP HOSTING

Công việc này rất dễ, không liên quan nhiều tới kỹ thuật. Bạn chỉ cần bơm tiền là được.

Có ba gói hosting phổ biến hiện nay, đó là:

 • Gói số 1: 3 USD / tháng, tương ứng với 30 – 40 USD / năm.
 • Gói số 2: 4 USD / tháng, tương ứng với 40 – 50 USD / năm.
 • Gói số 3: 5 USD / tháng, tương ứng với 60 – 70 USD / năm.

Các gói hosting của Việt Nam, hay nước ngoài, đều có giá tương đương như nhau.

Bạn cứ nhân 1 USD = 22.000 đồng, là sẽ ra được số tiền Việt.

Nếu trang web của bạn dùng gói số 1 và chạy chậm, hãy nâng cấp lên gói số 2.

Nếu đang dùng số 2 mà chạy chậm, hãy nâng lên số 3.

Bạn hãy nâng lên từ từ, và dừng lại ở gói mà mình cảm thấy hài lòng.

DÙNG PLUGIN TẠO CACHE
Hiện tại, có rất nhiều plugin tạo cache tốt như:

 • Miễn phí: LiteSpeed Cache, WP Super Cache, W3 Total Cache, WP Fastest Cache…
 • Có phí: WP Rocket, Hummingbird…

WP Rocket hiện tại được xem là plugin tạo cache tốt nhất cho WordPress.

Bạn có thể mua hàng chính hãng 39 USD /năm tại đây, hoặc mua chợ đen, 60k/năm (bên TheDevkit) hay 199k/năm (bên WP Căn Bản).

Quang gọi là chợ đen cho vui tai, chứ thực chất các bạn ấy là nhà phân phối lại. Mấy bạn đó mua hàng chính hãng, rồi bán lẻ lại để kiếm lời. Hợp pháp cả, vì có bản quyền GNU. Bạn cứ mua, không sao cả.

Nếu không có nhiều tiền, bạn có thể dùng plugin tạo cache miễn phí.

Bài viết này, Quang sẽ hướng dẫn bạn dùng Lite Speed Cache, là plugin tạo cache miễn phí tốt nhất hiện nay, theo trải nghiệm của Quang.

Nếu bạn là NewBie

Nếu là newbie, bạn chỉ cần cài đặt plugin Lite Speed Cache, rồi active nó là xong.

Mọi thứ còn lại, nhà sản xuất đã testing kỹ lưỡng mới ra được cách cấu hình hiệu quả và an toàn như thế.

Vậy là xong. Bạn giải quyết một vấn đề vô cùng phức tạp, chỉ với 30 giây.

Còn người khác nói gì, khuyên bạn thế nào, bạn cứ kệ họ. Hehe.

Nếu bạn là người có kinh nghiệm

Bạn vào Lite Speed Cache, và chuyển qua Tab Advanced View.

Sau đó, bạn chọn Tab [5] Optimze.

Đây là nơi để bạn cấu hình những phần quan trọng nhất.

Bạn có thể bật từ OFF sang ON những lựa chọn sau:

 1. CSS Minify
 2. Inline CSS Minify
 3. CSS HTTP/2 Push
 4. JS Minify
 5. Inline JS Minify
 6. JS HTTP/2 Push
 7. HTML Minify

Còn lại những mục sau, bạn nên thận trọng. Chúng bao gồm:

 1. CSS Combine
 2. JS Combine
 3. Load CSS Asynchronously
 4. Load JS Deferred
 5. Remove Comments

Những mục này, nếu bạn chuyển từ OFF sang ON, sẽ có hai điều xảy ra:

 1. Điểm số Google Speed Insight của bạn sẽ tăng.
 2. Giao diện của bạn có thể bị vỡ, nhất là khi bạn chọn CSS Combine và JS Combine.

Nhà cung cấp đã cảnh báo bạn trước rồi nha

Nếu vẫn muốn dùng những tùy chọn nâng cao, bạn phải testing từng mục một.

Bật sang ON, sau đó xóa Cache, rồi dùng trình duyệt ẩn danh để kiểm tra trang web mình có điều gì bất thường không?

Nếu mọi thứ okie, nghĩa là tính năng đó an toàn.

Nếu bị vỡ giao diện, nghĩa là bạn không thể cố đấm ăn xôi được. Nên chuyển về OFF, để bảo toàn tính mạng.

Những mục khác nâng cao, bạn từ mò nhé.

NÉN ẢNH

Để nén ảnh trên WordPress, có hai cách chính, đó là dùng plugin nén ảnh, hoặc thao tác trực tiếp trên hosting.

Dùng plugin

Trên WordPress, có một số plugin nén ảnh nổi tiếng như: EWWW Image Optimizer, WP Smush, Imagify, TinyPNG, Kraken, ShortPixel

Cá nhân Quang chọn Imagify, bản trả phí, vì nó dễ sử dụng, nén ảnh tốt, và chi phí thấp.

Imagify, cũng như mọi plugin nén sảnh khác, có 3 chế độ nén ảnh, đó là:

 • Normal. Chất lượng ảnh giữ nguyên, dung lượng giảm một tí.
 • Aggressive. Chất lượng ảnh giảm một chút, bù lại dung lượng ảnh giảm đáng kể.
 • Ultra. Chất lượng ảnh giảm nhiều, bù lại dung lượng ảnh giảm tụt quần.

Nếu bạn làm về nhiếp ảnh, ảnh cưới, ảnh đồ ăn thức uống… cần chất lượng ảnh cao, hãy chọn Normal.

Nếu bạn quan trọng tốc độ lên trên hết, bạn có thể chọn Ultra, nhưng bạn sẽ trả giá là chất lượng ảnh sẽ giảm đi rất nhiều.

Nếu là người dùng bình thường, lựa chọn Aggressive là tốt nhất. Nó sẽ không làm giảm đi chất lượng ảnh quá đáng, và giảm đáng kể dung lượng ảnh (khoảng 30%).

Khi đăng ký tài khoản miễn phí, Imagify sẽ cho bạn 25 MB nén ảnh miễn phí / tháng.

Nếu muốn nén nhiều ảnh hơn, bạn có thể mua thêm dung lượng, nén được 1GB ảnh / tháng, giá 5 USD.

Nếu khó khăn kinh tế, bạn có thể dùng chung tài khoản với Quang.

Đây là tài khoản có thể nén 1GB ảnh / tháng.

API đăng nhập là 67059bfd5c1f69119ba0729dabfbde366da1b661

Thao tác trên Hosting

Tại sao bạn lại thao tác trên Hosting, trong khi đã có plugin nén ảnh tự động bằng WordPress?

Vì nén ảnh thủ công, luôn nhanh hơn nén ảnh bằng plugin.

Và nếu nén ảnh số lượng lớn, bạn phải tốn tiền mua API của plugin nén ảnh, trong khi nén ảnh trực tiếp trên hosting gần như là miễn phí.

Trên CPanel, bạn làm như sau:

 1. Vào File Manager.

 1. Vào public_html / wp-content / uploads / year. Đây chính là nơi chứa thư mục ảnh. Bạn vào đó, bạn download thư mục về.

Sau khi download thư mục ảnh về, bạn có thể nén ảnh như bình thường bằng các phần mềm nén ảnh.

Nếu muốn nén ảnh online, bạn có thể dùng TinyPNG. Họ cho phép bạn nén 20 tấm ảnh / lần nén, không giới hạn số lần nén trong ngày, và hoàn toàn miễn phí.

Nếu muốn dùng phần mềm offline, bạn có thể dùng phần mềm FILEminimizer Pictures hoặc Caesium. Cũng miễn phí luôn.

Sau khi nén ảnh xong, bạn upload ảnh ngược lên thư mục, và cho phép ghi đè lên file ảnh ban đầu.

Một số thông tin thú vị

 1. Nếu WP Rocket được chấm 10 điểm, thì LiteSpeed Cache được 9.5 điểm. WP Rocket cao điểm hơn LiteSpeed Cache, vì WP Rocket là hàng trả phí, còn LiteSpeed Cache miễn phí. Người dùng có tâm lý cho rằng hàng trả phí có chất lượng tốt hơn hàng miễn phí, cho dù chúng đều có chất lượng tương đương nhau.
 2. Google Speed Insight là công cụ đo hiệu suất web (web performance), và không phải là công cụ đo tốc độ (speed) tốt nhất. WP Rocket và WPMudev cũng đồng ý với điều này. Muốn đo tốc độ chính xác hơn, bạn hãy dùng Pingdom, hoặc Chrome DevTool.
 3. Nếu bạn nén một tấm ảnh có dung lượng 50kB còn 49kB, chỉ để tăng Google Speed Insight từ 90 lên 95 điểm, thì bạn đang chạy theo điểm số một cách mù quáng.
 4. Đừng vội vã chuyển lên AMP, chỉ vì tốc độ load nhanh hơn và Google đang ưu tiên AMP trên mobile. Cứ 10 người chuyển lên AMP, thì đã có 9 người phải quay về phiên bản cũ, vì nó đem trải nghiệm người dùng quá tệ hại. Bạn có thể thử AMP, khi bạn, hoặc người hỗ trợ cho bạn, có kiến thức tốt về lập trình và thiết kế web chuyên nghiệp.

4. Chống spam và tối ưu bảo mật

CHỐNG SPAM

Để chống spam, bạn chỉ cần cài plugin chống spam.

Akismet hoặc Antispam Bee đều là lựa chọn tốt.

Quang chọn Antispam Bee, vì nó chống spam hiệu quả, dễ dùng, nhẹ, và không cần phải lấy API như Akismet. Chỉ cần cài đặt là xong, không cần điều chỉnh gì thêm là vừa đủ.

Bạn có biết, ai là người spam trang web bạn không?

Thông thường, đó chính là những người anh em đang làm SEO với bạn, đến từ khắp nơi trên thế giới.

Chỉ cần tiêu đề của bạn chứa từ khóa SEO tiếng Anh (như Travel VietNam, SEO Tutorial, SEO Google Map…), bạn sẽ tự động nhận được vô số những spam. Tiếng Anh có, tiếng Tàu có, tiếng Ả Rập có.

Họ sẽ dùng những phần mềm tự động như GSA Search Engine / Scrapbox / Senuke / RankerX… để spam vào trang web của bạn, với một mục đích duy nhất: lấy backlink.

TỐI ƯU BẢO MẬT

Để tối ưu bảo mật trên WordPress, Quang làm 3 điều sau:

 • Đặt password mạnh
 • Dùng plugin bảo mật
 • Luôn luôn backup dữ liệu

Đặt Password mạnh

Để đặt password mạnh, bạn có thể dùng trang web Secure Password Generator.

Nó sẽ sản sinh ra password mạnh, với những đặc điểm là chứa kí tự, số, in thường in hoa, và vô nghĩa. Bạn có thể chọn passord dài khoảng 16 kí tự là ổn.

Ví dụ như: 8V?*K_k9;e&hBU,q

Trên thực tế, bạn sẽ phải sử dụng rất nhiều tài khoản đăng nhập và mật khẩu trên nhiều nền tảng như: WP-Admin, CPanel, tên miền, Gmail, Facebook, PayPal, e-banking ngân hàng Vietcombank, Techcombank, Sacombank….

Do đó, bạn có thể lưu tất cả thông tin lại trong một file .txt, để dễ dàng truy cập mỗi khi cần. Khỏi phải nhớ, và chạy đi chạy lại.

Dùng plugin bảo mật

Một số plugin bảo mật tốt trên WordPress như: iTheme Security, Sucuri Security, WordFence, All In One WP Security & Firewall

Cá nhân Quang chọn Sucuri Security, vì nó miễn phí, nhẹ, và vừa đủ nhu cầu của Quang.

Các bước cấu hình như sau:

 1. Cài đặt plugin Sucuri Security.
 2. Vào Dashboard, chọn Generate API Key để tạo API.
 3. Qua mục Setting, Tab Hardening, bạn chọn Apply Hardening cho mọi mục, ngoại trừ mục Website Firewall Protection.

Bạn bật cho lên xanh hết nhé, trừ thằng Website Firewall Protection ra. Không phải nó lởm, mà có tiền bạn mới xài nó được

2h sáng, một chú cố tình đăng nhập nhưng thất bại. Vì username chính xác là e634fs323535, chứ không phải là admin

Luôn luôn backup dữ liệu

Cho dù bạn bảo mật tốt tới đâu, thì bạn vẫn chỉ là một con gà trong mắt hacker chuyên nghiệp.

Họ có thể lấy đi của bạn bất kì thứ gì, vào bất kì lúc nào, chỉ cần bạn sơ suất.

Họ lợi hại thế nào, bạn có thể hai đọc bài viết sau:

Do đó, Quang không bao giờ tin tuyệt đối vào sự bảo mật của hệ thống WordPress, cũng như bảo mật của nhà cung cấp hosting.

Quang luôn nghĩ tới trường hợp xấu nhất xảy ra, đó là khi trang web của mình bị hack.

Và thứ quý giá nhất mình sống chết mình phải giữ cho bằng được, đó chính là dữ liệu.

Nếu còn dữ liệu, mình vẫn còn có thể chuyển qua hosting khác, và bắt đầu lại mọi thứ từ đầu.

Và để bảo vệ dữ liệu, cách duy nhất, chính là backup dữ liệu tự động, và thường xuyên.

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

Categories
Uncategorized

Tăng Trust Rank – QUANG SILIC

 • Viết một đoạn giới thiệu ngắn (200 – 300 từ) và một bài giới thiệu dài ( từ 700 – 1000 chữ) về công ty, bao gồm tên doanh nghiệp, số điện thoại, mã số thuế, email, trang web và lấy từ 4 – 6 bức ảnh đặc trưng để làm profile mạng xã hội. Ưu tiên dùng bài giới thiệu dài cho mọi bài giới thiệu công ty, chỉ dùng bài giới thiệu ngắn khi trang web giới hạn kí tự.
 • Xin thông tin mã số thuế công ty để đăng ký lên các trang thông tin doanh nghiệp bao gồm: hệ thống của Yellow Page (trangvangvietnam.com, trangvangtructuyen.vn, yp.com.vn, yellowpages.vn, yellowpagevn.com, yellowpages.com), thongtincongty.com, thongtindoanhnghiep.co, danhba.org…
 • Đăng ký Gooogle Map theo hướng dẫn của em Việt GTVSEO. Chọn lọc từ 20 – 30 tấm ảnh tốt nhất của doanh nghiệp, định dạng JPEG (ảnh đẹp và chụp thật). Đặt tên ảnh có từ khóa, GEO Tag hình ảnh, up ảnh đã GEO Tag lên mạng xã hội hình ảnh: Flickr, Imgur, Pinterest, Tinypic, 500px, Photo Google, Behance, Trello, Google Drive, Tumblr, Live Journal… Làm theo tiêu chuẩn NAPA: Name, Address, Phone, Anchor Text. Bắn backlink chất lượng về Google My Bussiness. Kêu gọi review chất lượng từ người dùng thật bằng cách đổi lấy quà tặng / khuyến mãi / thư cảm ơn chân thành.
 • Tìm kiếm các Directory uy tín để submit link. Nếu SEO cho một thị trường nước ngoài / một thành phố cụ thể nào đó, tìm thêm các Directory địa phương như: Singapore Directory, Travel Melbourne Directory… Nhớ đánh giá chất lượng domain trước khi submit backlink, ưu tiên submit vào khu vực có nội dung liên quan.
 • Tạo nhóm các mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam và thế giới có độ trust cao, bao gồm Facebook, Twitter, Youtube, Google Plus, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Flickr, Tumblr, Reddit, SoundCloud (âm nhạc), Issuu, MySpace (âm nhạc), SlidesShare, Behance (thiết kế), Medium, TripAdvisor (du lịch), GoodReads (sách), IMDB (phim), Imgur (ảnh), PhotoBucket (ảnh), GitHub (IT), StackOverFlow (IT), DevianArt (thiết kế), Vimeo (video), Scribd (tài liệu), Quora, About Me. Đăng tải đầy đủ bài giới thiệu về doanh nghiệp, hình ảnh, video giới thiệu, tổng hợp review của các khách hàng nếu có.
 • Quét danh sách dofollow external link bằng Website Auditor. Audit các external backlink. Với các bài viết, ưu tiên trỏ link về các trang web uy tín ở Việt Nam / thế giới như các tờ báo lớn, các trường đại học, cổng thông tin chính phủ, mạng xã hội và các trang có chủ đề liên quan. Liệt kê danh sách các trang thông tin tham khảo tin cậy và nguồn dữ liệu dưới mỗi bài viết, hầu hết để ở dạng nofollow và cài đặt chế độ mở ra ở trang mới để giảm tỉ lệ thoát của người dùng.
 • Gia hạn tên miền lâu hơn 2 năm, công khai thông tin người đăng ký tên miền trùng với thông tin liên lạc ở phần thông tin chính sách. Chuyển đổi từ HTTP sang HTTPS nếu có điều kiện. Đăng ký tài khoản miễn phí / trả phí trên DCMA.
 • Tạo các trang chính sách và điều khoản sử dụng hàng hóa, dịch vụ. Tập trung xây dựng thương hiệu thay cho từ khóa chính xác / link building. Money site nên chọn tên miền là tên thương hiệu / tên thương hiệu kèm từ khóa nếu như xây dựng mới từ đầu. Tạo backlink có anchor text thương hiệu với mật độ cao nhất.

Phần tiếp theo: Ưu tiên Backlink

Categories
Uncategorized

Tên miền, hosting, giao diện: Bộ ba quyền lực của mọi website

Bạn đang muốn có một website để bán hàng hay kinh doanh, nhưng bạn chưa biết gì về website?

Đây sẽ là bài viết dành cho những người bắt đầu như bạn.

Website gồm 03 thành phần chính, đó là: tên miền, hosting và giao diện.

Tên miền và hosting, bạn dùng tháng nào, thì trả tiền tháng đó, như tiền điện nước.

Giao diện, bạn có thể dùng miễn phí hoặc mua rồi thanh toán một lần duy nhất.

Nào, chúng ta bắt đầu thôi!

TÊN MIỀN

Tên miền là địa chỉ của website. Tuoitre.vn, thanhnien.vn hay vnexpress.vn là những tên miền.

Mua ở đâu

Trên thế giới, bạn có thể mua ở GoDaddy hoặc NameCheap. Họ là đối thủ truyền kiếp của nhau trong giới tên miền vậy.

GoDaddy và NameCheap, đối thủ truyền kiếp của nhau trong giới tên miền

GoDaddy là nhà cung cấp tên miền lớn nhất thế giới. Còn NameCheap là một trong các cung cấp tên miền giá rẻ tốt nhất hiện nay.

Nếu ở Việt Nam, bạn có thể mua tên miền ở một số công ty lâu đời như: PA Việt Nam, Mắt Bão, Nhơn Hòa, Tenten…

Khi mua tên miền quốc tế, như đuôi .com, .net, bạn nên đăng kí các nhà cung cấp là thành viên của ICANN, cơ quan quản lý cấp số và tên miền của Mỹ.

Trên thương trường quốc tế, nếu có tranh chấp xảy ra, ICANN sẽ đứng ra bảo vệ quyền lợi cho bạn.

Tại Việt Nam, hiện tại có 07 nhà cung cấp là thành viên của tổ chức này, bao gồm: Maprilis, iNET, Mắt Bão, Nhân Hòa, ODS, PA Việt Nam và Super Data. Bạn có thể xem thêm danh sách đầy đủ các nhà cung cấp là thành viên của ICANN tại https://www.icann.org/registrar-reports/accreditation-qualified-list.html

ICANN, tổ chức quản lý tên miền quyền lực nhất của Mỹ

Nếu bạn muốn mua tên miền .com.vn hay .vn, bạn hãy mua ở các nhà cung cấp tên miền của Việt Nam, vì các công ty nước ngoài không được bán các tên miền này.

Bạn có thể mua từ các nhà cung cấp là đại lý chính thức của VNNIC (Trung tâm Internet Việt Nam thuộc Bộ Truyền Thông), bao gồm:

 • Miền Bắc. PA Việt Nam, Mắt Bão, FPT Telecom, VNPT, Nhân Hòa, GMO-Z, iNET, ESC, dotVN, GLTEC, SPT Telecom.
 • Miền Trung. FPT Telecom, VNPT, GMO-Z, GLEC, SPT Telecom.
 • Miền Nam. PA Việt Nam, Mắt Bão, FPT Telecom, VNPT, Nhân Hòa, GMO-Z, iNET, ESC, GLTEC, SPT Telecom.

Các hệ thống nhà đăng kí tên miền của VNNIC Việt Nam

Giá cả

Giá trung bình một năm của tên miền .com (tên miền phổ biến nhất hiện nay) khoảng trên dưới 300.000 ngàn.

Bảng giá tên miền .com của một số nhà cung cấp. Số liệu ngày 09/06/2017

Giá tên miền .vn khá cao, tầm 700.000 – 800.000 đồng tùy nhà cung cấp.

Các tên miền khác như .com.vn, .net, .org… giá thường rẻ hơn, nhưng ít thông dụng.

Ngoài ra, các công ty thường có khuyến mãi năm đầu tiên để thu hút khách hàng.

Bạn cứ canh đợt mà mua nhé, vì các công ty thường xuyên có nhiều đợt khuyến mãi cho bạn.

Bạn nên chọn tên miền như thế nào?

Bạn cần lưu ý, tên miền của bạn cũng chính là tên thương hiệu của cả công ty, doanh nghiệp của bạn.

Nếu công ty bạn đã có thương hiệu, hãy cứ lấy tên miền là tên thương hiệu của công ty bạn.

Nếu bạn chỉ là một cá nhân hay công ty mới thành lập, hãy bắt đầu suy nghĩ kĩ lưỡng về nó. Dưới đây là một số mẹo nhỏ:

Ngắn gọn

FPT, Ford, Tide… đều rất ngắn gọn và dễ nhớ. Đừng đặt tên miền như congtytrachnhiemhuuhangthanhthanhcong.com, quá khó nhớ. Tên miền thanhthanhcong.com có thể tốt hơn nhiều.

Khác biệt, duy nhất, gắn với thương hiệu cá nhân của bạn

Bạn hãy xem tên của những công ty quảng cáo lớn nhất thế giới sau đây có gì chung nhé: DDB, Ogilvy & Mather, JWT, Leo Burnett… Đó đều là tên của người đã sáng lập ra công ty, hoặc là tên viết tắt những chữ cái đầu tiên của những người sáng lập rồi ghép lại với nhau.

Những công ty quảng cáo lớn nhất thế giới hiện nay

Có đuôi là .com

Vì đuôi .com là phổ biến nhất, nên dễ nhớ nhất. Theo khảo sát của tổ chức Registras Stats, tên miền .com chiếm 75% thị phần tất cả các tên miền trên toàn thế giới, sau đó là đuôi .net và .org.

Tên miền đuôi .com, tên miền phổ biến nhất, chiếm 75% thị phần

Có thể chọn đuôi .vn, nếu bạn kinh doanh ở Việt Nam, vì nó cũng quen thuộc với người Việt Nam và thân thiện với một số công cụ tìm kiếm nội bộ như Cốc Cốc.

Có thể chèn từ khóa thuộc lĩnh vực bạn muốn kinh doanh, nhưng thận trọng

Nếu bạn kinh doanh quần áo xuất khẩu, thì tên miền quanaoxuatkhau.com sẽ có ưu thế khi bạn làm SEO. Tuy nhiên, nó như con dao hai lưỡi, nếu bạn không làm SEO đúng cách. Ngoài ra, nó không gây được ấn tượng mạnh về thương hiệu.

Từ những quy tắc trên, Quang đã tìm được tên miền phù hợp cho mình, đó là quangsilic.com. Nó ngắn gọn, duy nhất, có đuôi .com và không chứa từ khóa.

Kiểm tra lịch sử tên miền

Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm tra lịch sử của tên miền bạn mua. Bạn vào trang http://archive.org/web/, rồi nhập tên miền vào. Có hai trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1:

Nếu nó hiện ra dòng chữ màu xanh No URL has been captured for this domain, tức là tên miền của bạn sạch. Bạn cứ yên tâm mà dùng.

Tên miền quangsilic.com: Tên miền sạch

Trường hợp 2:

Nếu nó có hiện ra X URL has been captured for this domain, với X là một số như 1, 2, 3, 4…., nghĩa là tên miền của bạn trước đó đã có người dùng.

Bạn phải click vào đường link URL để xem tiếp để xem người chủ trước của nó dùng tên miền vào việc gì. Nếu có hình ảnh kích dục, đồi trụy, bao lực…. thì tốt nhất là bạn đừng mua.

Tên miền dihocnao.com: Đã có người dùng trước đây

HOSTING

Hosting là một trong những phần quan trọng nhất, và cũng tốn kém nhất khi bạn làm website. Chi phí cho hosting có thể gấp từ 3 – 5 lần, hoặc có thể hơn chi phí cho tên miền.

Chọn Hosting như chọn vợ chọn chồng, bởi vì webiste của bạn sẽ gắn liền với hosting ngày này qua tháng khác.

Đừng vì những ánh nhìn đầu tiên rồi chọn ngay, mà hãy tìm hiểu thật kỹ lưỡng trước khi mua.

Bao anh em của Quang đã sống dở chết dở khi chọn hosting rồi, mong bạn may mắn hơn.

Đừng tin vào tiếng sét ái tình khi bạn lựa chọn hosting. Đừng bao giờ

Khi thuê hosting, bạn cần xét các yếu tố sau: loại hosting, giá cả, tốc độ, bảo mật, dịch vụ hỗ trợ, các tính năng bổ sung và sự giới hạn.

Quang sẽ chọn ra 5 gói hosting có mức giá tương đương nhau của 5 nhà cung cấp cả trong và ngoài nước, tầm từ 2 – 3 triệu đồng/năm làm ví dụ để cho bạn dễ hình dung.

Những gói hosting này khá mạnh, có thể đáp ứng được nếu website của bạn là thương mại điện tử. Còn nếu chỉ cần đưa thông tin doanh nghiệp lên internet, bạn chỉ cần chọn gói hosting có giá khoảng trên dưới 1 triệu/năm là ổn.

Chúng gồm 02 gói hosting nước ngoài, 03 gói Việt Nam, 02 gói VPS và 03 gói ShareHosting.

 • VPS 10USD/tháng của Digital Ocean. RAM 1GB, 1 Core Processor, 30GB SSD Disk, băng thông 2TB. Giá 120 USD/năm.
 • Share Hosting Professional của HawkHost. Không giới hạn ổ cứng, băng thông. Giá 120 USD/năm.
 • Share Hosting Thương mại điện tử của BSG. RAM 6GB, băng thông 120GB. Giá 3.120.000 đồng/năm.
 • Share Hosting Pro 2 của PA Việt Nam. RAM 6GB, 2 Core Processor, SSD Disk, băng thông không giới hạn. Giá 2.930.000 đồng/năm.
 • VPS Plan 1 của com. RAM 1GB, 1 Core Processor, 20GB SSD Disk. Không giới hạn băng thông. Giá 1.800.000 đồng/năm.

Bạn có thể xem so sánh thông số cơ bản của các gói hosting trên qua bảng sau:

So sánh thông số cơ bản của các gói Hosting

Các kết quả trên là do Quang lấy ngẫu nhiên để làm ví dụ minh họa cho bạn đọc dễ hình dung, chứ không có ý định quảng cáo hay hạ thấp thương hiệu của các công ty hosting.

Nếu quý công ty cảm thấy phiền lòng vì các thông tin trên, xin quý vị vui lòng gửi email đến địa chỉ: langthanger45@gmail.com.

Quang sẽ ngay lập tức gỡ tên công ty xuống, và gửi lời xin lỗi chân thành tới quý công ty.

Loại Hosting: Share Hosting hay VPS?

Có nhiều loại hosting cho bạn chọn, tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như cá nhân, có hai loại chính là Share HostingVPS Hosting.

Chọn hosting giống như chọn mua máy vi tính vậy.

Hãy thử xem bạn thuộc nhóm người dùng nào sau đây:

 1. Nếu bạn là dân văn phòng, nhu cầu chính là tin học văn phòng và lướt web.

Bạn không rành về máy móc.

Vậy hãy ra Phong Vũ mà mua một chiếc máy tính về dùng.

Dòng máy nào cũng dư sức đáp ứng nhu cầu của bạn.

Giá đâu đó 10 triệu là hợp lý.

Bật mí thêm bí mật nho nhỏ, nếu bạn là dân văn phòng, bạn chỉ cần mua máy giá tầm 5 triệu thôi, mới 100% là dư sức qua cầu.

 1. Nếu bạn là game thủ hay dân đồ họa, có nhu cầu máy mạnh, hoặc bạn học kĩ thuật thích quậy phá, bạn phải hãy mua linh kiện về để ráp máy tính.

Quang đã từng giúp đứa em học Kiến Trúc ráp máy tính để học.

Một cái máy tính để bàn giá 20 triệu chỉ vừa đủ mạnh để học, chứ vẫn không thể để đi làm chuyên nghiệp.

Ráp máy cũng công phu, lên từng chi tiết máy, kiểm tra sự tương thích, tìm chỗ mua linh kiện… cũng không hề dễ dàng, mất hơn cả tuần mới làm xong đấy bạn.

Chọn Hosting cũng vậy.

Nếu bạn có nhu cầu vừa đủ, chỉ là làm website công ty với đâu đó vài thông tin, hay bạn là người không chuyện, bạn cứ chọn Share Hosting cho nhẹ đầu.

Công nghệ hiện nay đã rất hiện đại, dư sức đáp ứng được nhu cầu của bạn, nên bạn cứ yên tâm.

ShareHosting, hosting kiểu “kí túc xá”

Nếu website của bạn có lượng truy cập lớn hơn 5.000 lượt mỗi ngày, hoặc bạn là dân kỹ thuật thích vọc phá, bạn cứ chọn VPS.

Website của bạn sẽ chạy bốc hơn, đỡ tốn tiền hơn.

Nhưng khi nó hư, hay bạn muốn cải tiến, bạn phải học cách mà sửa nó, chứ không ai sửa giúp bạn, mà tài liệu toàn là tiếng Anh chuyên ngành.

VPS, hosting kiểu “nhà trọ thuê riêng”

Tốc độ

Server đặt ở càng gần người truy cập thì càng nhanh

Nếu người dùng ở Việt Nam, bạn đặt máy chủ ở Việt Nam thì họ sẽ truy cập được nhanh nhất.

Nếu bạn chọn hosting nước ngoài, máy chủ đặt tại Singapore hay HongKong sẽ nhanh hơn máy chủ đặt tại Mỹ hay châu Âu, hơn nữa, lại đỡ bị cá mập cắn cáp.

Cá mập, kẻ thù đáng sợ của cáp quang biển

Tốc độ truy cập máy chủ ở HongKong hay Singapore so với máy chủ đặt ở Việt Nam cũng không hơn kém gì mấy, vì thông tin được truyền đi với tốc độ gần bằng ánh sáng.

Tuy nhiên, chỗ này Quang cần nói thêm, nếu không bạn sẽ hiểu nhầm.

Máy chủ đặt ở Việt Nam, không có nghĩa sẽ nhanh hơn máy chủ ở nước ngoài, vì tốc độ của máy chủ còn phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố khác.

RAM và CPU có mạnh không?

Nếu các chỉ số này càng cao thì server sẽ chạy càng nhanh.

Một số nhà cung cấp giấu đi những chỉ số này.

Do đó, bạn phải hỏi kỹ lại bên nhà cung cấp.

Hệ điều hành của máy chủ là Linux hay Windows?

Nếu hai máy chủ cùng cấu hình, thì máy chủ chạy Linux sẽ chạy nhanh hơn, bảo mật hơn so với Windows.

Bù lại, tập lệnh của máy chủ Linux khó dùng hơn Windows, nhưng chắc gì bạn cũng cần dùng tới nó.

Nếu bạn chọn VPS, thì công nghệ ảo hóa máy chủ là gì?

Các công nghệ ảo hóa phổ biến bao gồm: KVM, OpenVZ, Xen, Hyper-V, VMWare…, trong đó KVM và OpenVZ là hai công nghệ phổ biến nhất.

Chọn cái nào thì phụ thuộc vào nhu cầu của bạn.

KVM ổn định, chịu tải cao nhưng đắt hơn.

OpenVZ nhanh hơn, rẻ hơn nhưng có thể thiếu vài chức năng.

Bạn cần hỏi thêm kĩ thuật viên về vấn đề này.

So sánh hiệu suất của một số công nghệ ảo hóa như Xen, OpenVZ, VMWare

Ổ cứng có công nghệ SSD sẽ nhanh gấp hơn 80 – 100 lần ổ cứng HDD

Do đó, bạn phải chọn được nhà cung cấp có ổ cứng SSD này, đừng chọn loại HDD, sẽ chậm lắm đấy.

Hosting bạn chọn có hỗ trợ caches hay không?

Có một số công nghệ tăng tốc liên quan tới caches được tích hợp sẵn trong hosting, ví dụ như PHP 7 Opcode Caching, Memcached / Reddis, Nginx/Varnish, CDN….

Mấy cái này cũng về kỹ thuật, bạn cứ hỏi nhân viên tư vấn nhé, vì website của họ cũng ít khi đưa các thông tin này vào.

So sánh độ trễ của các công nghệ caching: EMSCached, Memcached và Redis

Bảo mật và khôi phục dữ liệu

Mỗi lần bạn nghe tới hacker, là sẽ dính tới bảo mật. Bạn hãy tìm hiểu xem:

 • Các ngôn ngữ lập trình và phần mềm web server có được cập nhật thường xuyên không (PHP, MySQL, Apache, Nginx)? Nếu chọn PHP, phải từ 7.0 trở nên.
 • Máy chủ có tường lửa (Web Application Firewall) không, có hệ thống phòng chống Brute Force Attack không, có cơ chế giám sát và phân tích nguồn truy cập vào website bạn không?

Tuy nhiên, nếu bạn là người bình thường, rất khó để bạn kiểm tra hosting nào có độ bảo mật cao hơn.

Do đó, tốt nhất, bạn nên hỏi kinh nghiệm của những người đã từng sử dụng dịch vụ tại các công ty hosting.

Về phần mình, khi bạn thuê hosting về, nên làm 3 điều cơ bản sau để đảm bảo an toàn hơn, bao gồm:

 • Đặt mật khẩu mạnh. Dài, vô nghĩa, có đủ loại kí tự, ví dụ như: 3[T.UuqZGJ”*T\4J+x_mH5qcrDAR.m.
 • Dùng xác thực hai lớp. Mật khẩu là lớp thứ nhất. Dãy số được gửi tự động tới bạn là lớp thứ hai. Bạn có thể dùng Google 2-Step Verification để tạo xác thực hai lớp.
 • Nếu website của bạn chạy bằng mã nguồn mở (như WordPress, Drupal, Joomla hay Mangeto), bạn hãy cài đặt thêm một plugin bảo mật, ví dụ như Sucuri trên WordPress.

Xác thực hai lớp để tăng tính bảo mật

Ngoài ra, bảo mật luôn luôn đi kèm với lưu trữ dữ liệu.

Hãy tưởng tượng, nếu như website của bạn bị hack, dữ liệu của bạn sẽ bị phá hoại hoặc bị xóa đi.

Lúc đó, bạn cần phải backup để lấy lại những dữ liệu đã bị mất.

Bạn hãy hỏi xem:

 • Công ty có backup dữ liệu tự động cho bạn không? Một số hosting không hề có chức năng vô cùng quan trọng này. Nếu có thể, bạn hãy sử dụng dịch vụ backup dữ liệu định kỳ của họ để bạn được an toàn hơn.
 • Backup có dễ dàng không? Tốt nhất là bạn nên chọn dịch vụ backup càng dễ sử dụng càng tốt, ví dụ như chỉ cần một cú click chuột thôi là mọi thứ sẽ phục hồi như ban đầu.
 • Backup miễn phí hay có tính phí, và tính phí là bao nhiêu? Một số dịch vụ là miễn phí 100%, nhưng cũng có dịch vụ lên đến cả 20% chi phí hosting hoặc tính thành tiền có thể lên tới cả triệu bạc. Bạn hãy hỏi thật kỹ về vấn đề này.

Downtime

Downtime là tình trạng máy chủ bị rớt mạng.

Nó vừa làm cho người dùng không thể truy cập được website của bạn, từ đó có thể làm giảm đi doanh số của bạn, đồng thời Google sẽ đánh giá thấp chất lượng website của bạn.

Đây cũng chính là một trong những yếu tố gây khó chịu nhất cho người thuê hosting.

Quang đã nghe nhiều về sự phàn nàn các dịch vụ này rồi.

Do đó, hãy hỏi thật kỹ những người đã từng sử dụng dịch vụ hosting tại các công ty này, trước khi ra quyết định thuê hosting.

Hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng

Khi dùng, bạn gần như sẽ đối mặt với một số khó khăn. Khi đó, bạn cần phải có sự hỗ trợ và chăm sóc khách hàng từ phía công ty. Bạn hãy hỏi:

Có dịch vụ hỗ trợ khách hàng không?

Nếu có, dịch vụ này phục vụ trong giờ hành chính hay 24/24?

Website của bạn có thể bị sự cố bất kì lúc nào, nên lựa chọn hỗ trợ 24/24 là tốt nhất.

Các kênh hỗ trợ và thời gian hỗ trợ

Kênh hỗ trợ gồm các kênh nào, điện thoại, email, chat hay hệ thống ticket?

Kênh nào hỗ trợ trong giờ hành chính, cái nào hỗ trợ 24/7.

Bạn có phải trả thêm tiền để được ưu tiên hỗ trợ không?

Thông thường, hỗ trợ bằng ticket là phổ biến nhất trong các dịch vụ hosting.

Hệ thống hỗ trợ bằng ticket của hosting

Thái độ phục vụ

Bạn xem Đội ngũ hỗ trợ khách hàng có lịch sự và thân thiện không?

Nếu bạn nhờ đội ngũ hỗ trợ mà bạn có cảm giác như mình đi xin, thì tốt nhất là không nên chọn.

Thời gian phản hồi dịch vụ

Nếu gửi câu hỏi mà được trả lời ngay tầm dưới 15 phút thì quá tốt.

Còn nếu trên cả tiếng đồng hồ mà chưa được hỗ trợ thì bạn nên xem lại.

Những vấn đề gì mà bên hosting có thể hỗ trợ được

Bạn cần xem họ có thể hỗ trợ được bạn phần nào.

Về các lỗi hosting, dĩ nhiên, họ có thể hỗ trợ được bạn. Nhưng còn về domain và mã nguồn, có thể bạn phải tự xử lý.

Nếu bạn dùng hosting nước ngoài, bạn xem thử họ có hỗ trợ bằng tiếng Việt không, vì hầu hết họ đều dùng tiếng Anh để hỗ trợ.

Các dịch vụ kèm theo

Các phần mềm hệ thống

Họ hỗ trợ các CMS gì (WordPress, Joomla, Magento…), hệ điều hành (Linux hay Windows) gì, cơ sở dữ liệu gì (MySQL…), webserver gì (Apache hay Nginx), ngôn ngữ lập trình gì (PHP, Perl, Ruby…)?

Apache và Nginx, hai webserver phổ biến nhất hiện nay

Bạn hãy kiểm tra website của bạn có yêu cầu hệ thống gì, rồi xem bên hosting có đáp ứng được những yêu cầu đó không?

Các dịch vụ đăng kí tên miền, email hosting, quản lý cơ sở dữ liệu

Ngoài hosting, công ty còn có thêm các dịch vụ khác như: đăng kí và chuyển tên miền, email hosting, quản lý cơ sở dữ liệu không?

Nếu tất cả các dịch vụ của họ đều tốt, thì bạn cứ chọn đơn vị cung cấp thôi cho nó tiện lợi.

Control Panel

Control Panel của họ là gì, vì nếu không có nó, người dùng bình thường rất khó để quản lý được hệ thống.

Nếu là cPanel là tốt nhất. Nếu không, bạn có thể chọn DirectAdmin, Parallels Plesk, Sentora…

Họ có tính thêm tiền không?

Họ có hỗ trợ bạn cài đặt dễ dàng các CMS phổ biến như WordPress, Joomla, Mangeto… không?

cPanel, một trong những Control Panel dễ dàng sử dụng nhất hiện nay

Dịch vụ hỗ trợ chuyển hosting

Nếu bạn cần chuyển website từ hosting này sang hosting khác, thì đó là một việc rất nhạy cảm.

Hosting có hỗ trợ việc sáp nhập này không, có tính phí chuyển không, có điều kiện gì đi kèm không?

Tốt nhất là bạn nên tìm hosting tích hợp miễn phí dịch vụ này cho bạn.

Các chứng chỉ bảo mật và giới hạn plugin

Nếu bạn muốn nâng cấp hệ thống lên, hosting có cung cấp các công cụ cho bạn? SSL, Let’s Encrypt, FTP, SSH?

SSH được xem là giao thức đăng nhập máy tính từ xa an toàn nhất hiện nay

Hosting có giới hạn một số plugin phổ biến trên WordPress, đặc biệt là plugin tạo caches như WPRocket, W3 Total Cache….không?

Một số hosting sẽ không cho phép bạn cài đặt các plugin như trên, vì chúng có lợi cho bạn, nhưng nó có thể làm ảnh hưởng tới toàn bộ hiệu suất hệ thống của hosting.

Hosting có thật sự là không giới hạn băng thông và ổ cứng lưu trữ không?

Đơn giản vì, từ không giới hạn là một từ thường dùng để quảng cáo nhiều hơn là chất lượng thực sự của họ.

Thực tế, tất cả các máy chủ đều có những giới hạn của nó.

Bạn cần đọc kĩ về điều khoản sử dụng để biết thêm.

Văn hóa công ty

Tìm hiểu về công ty

Họ là ai, câu chuyện kinh doanh của họ thế nào, giá trị kinh doanh và tinh thần kinh doanh cốt lõi là gì, là hướng tới cạnh tranh về giá, hay chất lượng của hosting, hay phong cách chăm sóc khách hàng. Mỗi công ty đều có triết lý kinh doanh riêng, bạn hãy tìm công ty mà bạn thấy phù hợp với suy nghĩ của mình.

Kiểm tra facebook

Bạn xem có người thật quản lý trang fanpage này không, họ xử lý về các phàn nàn và phản hồi không tốt của khách hàng như thế nào.

Quang từng thấy có khách hàng phàn nàn về chất lượng dịch vụ trên fanpage của một công ty hosting.

Sau đó, thay vì xử lý, công ty xóa luôn phàn nàn và block luôn comment của khách hàng để bảo vệ danh tiếng của mình. Bạn hãy soi thật kỹ khúc này nhé.

Đánh giá chất lượng website của họ

Website của họ chạy có nhanh, có dễ dàng sử dụng, có nhẹ, có đẹp không?

Bạn có thấy các thông tin trên website có cập nhật để phục vụ khách hàng, hay chỉ làm ra để đánh lừa bạn.

Họ có các hoạt động vì cộng đồng không, chẳng hạn như đóng góp cho các tổ chức phi lợi nhuận, các chương trình để phát triển mã nguồn mở, các chương trình từ thiện hay thể thao, các chương trình ưu đãi cho sinh viên và các lập trình viên…

Giá cả

Quy tắc chung là đừng bao giờ chọn giá rẻ nhất, mà hãy chọn gói hosting tốt nhất tương ứng với số tiền mà bạn bỏ ra.

Ví dụ, bạn định bỏ ra tầm 2.000.000 đồng/năm để đầu tư cho hosting.

Vậy, bạn sẽ chọn gói rẻ nhất, tầm 1.700.000 đồng hay chọn một gói hosting tốt hơn với giá 2.300.000 đồng?

Hãy chọn gói hosting chất lượng nhất với tầm tiền của bạn, sau đó mới cân nhắc về giá, vì chất lượng hosting, sự nhanh chóng, dễ sử dụng, bảo mật đều cần tới tiền.

 • Đừng dại dột chọn gói hosting giá rẻ hơn, mà hãy kiểm tra chất lượng của nó. Một số công ty đưa ra giá rẻ nhất để thu hút khách hàng, nhưng hosting của họ thậm chí không thể đáp ứng được nhu cầu cơ bản nhất của bạn.
 • Một số công ty đưa ra giá rất thấp khi bạn đăng kí hosting, nhưng phí duy trì qua các năm lạ tăng cao. Bạn cần xem phí duy trì qua các năm là bao nhiêu.
 • Công ty có đưa ra chương trình dùng thử không? Nếu có, hãy dùng thử trước khi thuê hosting về dùng thật. Họ có chương trình hoàn tiền nếu bạn cảm thấy không hài lòng không?

Kinh nghiệm

Tóm lại, hành trình mua hosting lại cực kì gian nan.

Nếu may mắn, bạn mới chọn được gói hosting ưng ý ngay lần đầu, chứ bình thường, phải dùng thử qua khá nhiều hosting, bạn mới có thể chọn được hosting vừa ý.

Dưới đây là một số mẹo nhỏ để bạn chọn:

 • Nếu không rành và nhu cầu không cao, bạn nên chọn Share Hosting. Nếu rành về kỹ thuật hoặc có nhu cầu cao, bạn nên chọn VPS.
 • Nếu không rành tiếng Anh và không có thẻ Visa hay tài khoản Paypal, bạn nên chọn hosting Việt Nam. Nếu biết tiếng Anh và có các thẻ thanh toán quốc tế trên, bạn có thể chọn hosting nước ngoài.
 • Bỏ ngoài tai những lời có cánh như nhanh nhất, tốt nhất, mới nhất, 100%. Mật ngọt thường chết ruồi. Có cái là sự thật, nhưng ít hơn nhiều cái không thật.
 • Hãy đọc review chất lượng của những khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại các công ty. Họ mới là nhân chứng sống, chứ không phải là nhân viên công ty hosting. Nếu bạn có người thân, bạn bè đã sử dụng nó, hãy hỏi cảm nhận của họ. Nhớ lên facebook của công ty xem có khách hàng nào khen hay phàn nàn về dịch vụ của họ không, vì thường đó mới là khách hàng thật.

Tuyệt chiêu cuối cùng.

Dùng thử hosting, tuyệt chiêu cuối cùng khi chọn hosting

Cho dù bạn có tìm hiểu kỹ đến cỡ nào đi chăng nữa, có hỏi kỹ lưỡng đến thế nào đi chăng nữa, bạn không bao giờ có thể biết được, hosting đó có chất lượng hay không cho tới khi bạn dùng chúng.

Hãy dùng thử hosting trước khi mua về dùng lâu dài. Các hosting thường có chế độ cho bạn dùng thử và hoàn tiền, bạn cứ mua về dùng thử.

Đăng kí tầm 3 – 4 nhà cung cấp rồi trải nghiệm, so sánh chúng với nhau.

Cái nào tốt, giữ lại bên mình. Cái nào không tốt, tiễn nó lên đường.

GIAO DIỆN

Giao diện website, hay Quang hay gọi là theme. Có hai loại chính là miễn phí và trả phí.

Nếu muốn miễn phí, bạn hãy dùng các theme miễn phí của các CMS (hệ quản trị nội dung) như WordPress, Drupal, Joomla, Magento…

Ba nền tảng CMS phổ biến nhất thế giới hiện nay: Joomla, Drupal và WordPress

Ưu điểm là bạn sẽ tiết kiệm được chi phí thiết kế giao diện. Nhược điểm là giao diện đơn giản, sự hỗ trợ và bảo mật không cao bằng các theme trả phí.

Nếu bạn làm blog cá nhân (như Quang), bạn có thể dùng loại này. Đơn giản, gọn nhẹ, vừa dùng với cá nhân và các bạn sinh viên.

Nếu bạn là công ty, hay bạn muốn làm web thương mại điện tử thì nên chọn kiểu trả phí. Trả phí, nghĩa là bạn tốn tiền rồi đó, nhưng bù lại, giao diện đẹp hơn, an toàn hơn, được hỗ trợ ngon lành. Có 03 kiểu chính để bạn chọn là:

Mua theme có sẵn của các CMS

Ưu điểm là rẻ, đẹp, nhiều đồ chơi, mua xong là bạn có thứ dùng liền, không phải đợi. Vì CMS là mã nguồn mở, nên bạn sửa được đủ thứ, gắn tá lả nhiều thứ. Nhược điểm là đồ mua sẵn, nên nó có thể không phù hợp nếu bạn có nhu cầu đặc biệt.

Mua theme có sẵn của các công ty thiết kế website ở Việt Nam

Họ thường tự phát triển mã nguồn cho riêng mình, hoặc mua mã nguồn mở có sẵn ở nước ngoài về. Sau đó, họ sẽ thêm bớt một số chức năng cho phù hợp với người Việt Nam. Ưu điểm là bạn mua về dùng liền, không phải đợi, và khá rẻ nữa, nếu không muốn nói là rẻ nhất. Nhược điểm là mặc dù có khá nhiều công ty làm ăn thật sự bài bản, nhưng nếu bạn không biết cách kiểm tra thì mua nhầm hàng chợ là khá cao.

Thuê đơn vị thiết kế giao diện

Ưu điểm là bạn muốn gì, họ sẽ thiết kế cho bạn cái đó. Nhược điểm là bạn phải biết thực sự muốn cái gì, và cái này mới là khó nhất, vì nó đòi hỏi bạn phải có kinh nghiệm thực chiến. Giá thường mắc hơn gấp 2 – 3 lần giá trị trường. Khi nào bạn muốn sửa thì tốn tiền và đợi. Bạn gần như không thể sửa được gì, vì đó là mã nguồn đóng.

Tóm lại, mua hàng có sẵn hay thuê thiết kế, xài miễn phí hay trả phí là tùy thuộc rất nhiều vào nhu cầu và sở thích của bạn. Chẳng có ai đúng hay sai cả, chỉ là quan niệm. Cái tốt nhất không phải là cái đắt nhất, mà là cái phù hợp nhất với bạn.

Tuy nhiên, dù bạn cách nào đi chăng nữa, một giao diện website cần phải thỏa mãn một số tiêu chí. Vô cùng quan trọng.

Các yếu tố kiểm tra

Bạn cần kiểm tra hai nhóm:

 • Mặt thẩm mỹ, dưới góc nhìn của dân thiết kế đồ họa.
 • Mặt kỹ thuật, dưới góc nhìn của dân lập trình viên.

Các yếu tố thẩm mỹ bao gồm: sự đơn giản, thiết kế hiện đại, dễ điều hướng.

Bạn cần có con mắt nghệ sĩ mới đánh giá chính xác được, và Quang không thể đo đạc được các yếu tố này.

Bạn cứ vào từng trang rồi tự cảm nhận.

Các yếu tố kỹ thuật bao gồm: sự tương thích với thiết bị di động, tốc độ, dữ liệu có cấu trúc, tiêu chuẩn W3C, khả năng tùy chỉnh.

Quang có thể đo đạc và phân tích được số liệu để cho bạn thấy rõ.

Nào, chúng ta bắt đầu thôi.

A – THIẾT KẾ

Sự đơn giản

Dù bạn có kinh doanh hàng hóa nhiều đến thế nào, hãy giữ cho cấu trúc website của mình được đơn giản.

Website càng phức tạp, người dùng càng rối mắt, tốc độ website càng chậm.

Theo Joost de Valk, founder của YOAST SEO, một kiến trúc website tốt chỉ nên có từ 02 tới 07 thanh menu ở trên đầu (navigation menu). Độ sâu của website nên tối đa là 3, tức là người dùng chỉ cần mất tối đa 03 click chuột để tìm thấy bài viết mà họ muốn.

Simple is the best!

Thiết kế hiện đại

Bạn xem, độ tương phản màu sắc có tốt không, kiểu chữ có đẹp không, bố cục có hợp lý sáng sủa không, hình ảnh có đẹp không?

Nếu bạn dùng mã nguồn mở, chúng nên có hỗ trợ thêm các chương trình thiết kế kéo thả dành cho người nghiệp dư, ví dụ như Page Builder hoặc Divi Builder của Elegant Themes.

Bạn có thể đọc thêm về Nguyên lý thị giác để lựa chọn cho đúng.

Còn không, bạn hãy nhờ một đứa em học đồ họa kiến trúc gì đó lựa giùm.

Sự tương phản, một trong những yếu tố chủ đạo khi thiết kế website

Dễ điều hướng

Dễ điều hướng là một từ chuyên ngành.

Nó có nghĩa là bạn dễ dàng chuyển tới một trang khác mà bạn muốn dù bạn đang ở bất kì vị trí nào trên website.

Muốn làm được điều này, các nhà thiết kế cần đặt mình vào vị trí khách hàng, thực hiện một số A/B Testing để chọn ra mẫu thiết kế thuận lợi nhất dành cho người dùng.

A/B Testing, một phương pháp để nâng cao trải nghiệm người dùng

Về phần mình, bạn có thể thử bằng cách như sau:

Bạn vào một trang bất kì, sau đó tìm cách đi tìm thông tin liên hệ, bảng báo giá, hay thông tin về một sản phẩm.

Nếu bạn thấy việc này rất dễ dàng thì giao diện đó thiết kế tốt. Nếu thấy khó khăn, bạn nên cân nhắc.

Bạn nhớ thử trên cả máy tính để bàn lẫn di động nhé, vì di động có rất nhiều giới hạn so với máy tính để bàn.

B – KỸ THUẬT

Để dễ hiểu, Quang sẽ đưa cho bạn 05 website để minh họa.

Chúng bao gồm: 02 theme từ WordPress, 03 theme được thuê thiết kế. Kết quả được lựa chọn ngẫu nhiên, bao gồm:

Quang chọn là kết quả ngẫu nhiên, và mục đích để cho mọi người biết cách chọn theme phù hợp với mình.

Nếu quý công ty cảm thấy phiền lòng vì các thông tin trên, xin quý vị vui lòng gửi email đến địa chỉ: langthanger45@gmail.com.

Quang sẽ ngay lập tức gỡ tên công ty xuống, và gửi lời xin lỗi chân thành tới quý công ty.

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật của 5 website trên. Màu vàng là tốt, màu đỏ là xấu.

Kiểm tra các yếu tố kỹ thuật của giao diện

Let’s go!!!

Tương thích với thiết bị di động

Hơn 60% lượng tìm kiếm đến từ thiết bị di động.

Đây là yếu tố bắt buộc đối với các tiêu chuẩn thiết kế website của hiện tại và tương lai.

Vì nó quá quan trọng, nên đây là yếu tố kỹ thuật đầu tiên mà Quang muốn giới thiệu với bạn.

Cách kiểm tra: Quang dùng Google Mobile Friendly.

Kết quả là tất cả các website trên đều tương thích với thiết bị di động.

Kiểm tra sự tương thích với thiết bị di động

Thẻ Canonical

Thẻ canonial là thẻ cực kỳ quan trọng trong việc xử lý nội dung trùng lặp của Google.

Nếu không có thẻ này, bạn khó khăn trong việc bảo vệ bản quyền bài viết của mình và rất dễ bị Google phạt vì lỗi trùng lặp nội dung khi bạn trích dẫn bài viết của người khác.

Tất cả website hiện đại ngày nay đều tự động chèn thẻ canonical vào tất cả các bài viết của mình.

Trong 5 website trên, jvnet.vnhangphu.vn không có thẻ canonical này.

Canonical, một trong những thẻ quan trọng nhất do Google phát triển để quản lý sự trùng lặp nội dung

Dữ liệu có cấu trúc

Kết quả kiểm tra Data Structure

Dữ liệu có cấu trúc là những thông tin được sắp sếp theo một trật tự xác định.

Nó bắt nguồn từ việc những cỗ máy tìm kiếm như Google tuy xử lý được văn bản thô nhưng vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của dữ liệu như con người.

Và nếu như có ai đó dạy cho Google hiểu được, dữ liệu đó là cái gì thì Google sẽ ưu tiên hiển thị kết quả hơn.

Dữ liệu có cấu trúc sẽ giúp tăng CTR, là tỷ lệ người dùng click vào website của bạn. Nếu bạn muốn SEO cho website, bạn phải kiểm tra yếu tố này khi lựa chọn.

Cách kiểm tra: Bạn dùng công cụ Google Structure Data.

Tiêu chuẩn W3C

Kết quả kiểm tra tiêu chuẩn W3C

Người dùng ngày nay truy cập vào website của bạn từ rất nhiều nguồn như máy tính để bàn, máy tính bảng, điện thoại di động và từ khá nhiều trình duyệt web như Chrome, Firefox, Cốc Cốc, Safari (trên thiết bị của Apple).

Do đó, website của bạn phải tuân theo tiêu chuẩn W3C để nó có thể chạy tốt trên tất cả các thiết bị và trình duyệt web này.

Cách kiểm tra: Quang dùng các công cụ của chính tổ chức W3C là https://validator.w3.org/

và http://www.css-validator.org/ để kiểm tra mã HTML và CSS.

Thực tế thì, hầu hết tất cả các website đều có lỗi về HTML và CSS.

Nó giống như lỗi chính tả khi bạn viết bài văn vậy, nếu có sai vài lỗi thì người đọc vẫn có thể hiểu được bạn đang nói gì.

Tuy nhiên, tốt nhất là lỗi càng ít, thì càng tốt.

Tốc độ

Kiểm tra tốc độ của các gói giao diện

Quang dùng công cụ Pingdom Tool để đo tốc độ load thật sự của các trang, với cùng một server đặt ở Dalax, Texas, USA.

Quang kiểm tra các trang sản phẩm, chứ không kiểm trang chủ, vì trang chủ chứa rất nhiều yếu tố khác nhau nên nó sẽ làm kết quả không chính xác.

Tốc độ load

Tốc độ load nên dưới 3s.

Bạn sẽ thấy wpbeginer có tốc độ load nhanh nhất, và vượt trội hơn hẳn các trang khác.

Thứ nhất là server của họ mạnh và ở gần máy chủ của Pingdom.

Thứ hai, họ dùng framework Genesis, một theme được xem là có tốc độ nhanh nhất thế giới hiện nay.

Ngoài ra, họ là dân chuyên nghiệp, nên họ có hiểu biết để tăng tốc cho website của mình.

Còn hangphu có tốc độ rất chậm, lí do chính, vì họ load các javacript ngay trên đầu trang, mà javascript là kẻ thù số 1 của tốc độ website.

HTTP Requests

HTTP Requests là số lần trình duyệt của bạn truy vấn máy chủ.

Nó nên dưới 60 thì web của bạn sẽ chạy ổn, và nếu hơn 80 thì có vấn đề.

wpbeginerquangsilic có số HTTP Requests khá ổn, còn ohanahangphu có quá nhiều HTTP Requests.

Trong tương lai, với giao thức HTTP/2 thì chỉ số này không còn ảnh hưởng tới tốc độ nữa, nhưng hiện tại thì không.

Total Page Size

Đây là kích thước của một trang.

Những trang có tốc độ nhanh nhất thường nặng dưới 1MB.

Chỉ có wpbeginer mới đáp ứng được yêu cầu này.

Image

wpbeginer vẫn đứng số 1, vì họ nén ảnh cực tốt.

Còn web của Quang, quangsilic thì có chỉ số thấp nhất.

Lí do, vì Quang chưa nén dung lượng ảnh và giảm thích thước hình ảnh tới mức tối đa.

Script

Script chính là chỉ các file javascript.

wpbeginer có 14 request, nhưng chỉ tốn 0.1MB, nhanh khủng khiếp.

Quang cũng đang tìm hiểu lí do vì sao như vậy.

Tuy nhiên, khi đụng tới script, bạn phải cực kì cẩn trọng, vì nếu xử lý không tốt sẽ làm vỡ cấu trúc của cả giao diện.

Khả năng tùy chỉnh

Đây là khả năng khi bạn muốn thay đổi font chữ, màu sắc, vị trí của một số menu, bố cục, bạn có dễ dàng làm được trực quan bằng vài cú click chuột không, nếu bạn không rành về code?

Thông thường, các mã nguồn mở như WordPress, Joomla, Drupal… luôn có sẵn khả năng tùy chỉnh.

Còn bạn thuê công ty thiết kế riêng thì bạn phải hỏi thật kỹ, bạn có được chỉnh sửa những thứ này hay không.

Một giao diện cho phép bạn tùy chỉnh

LỰA CHỌN CỦA QUANG

Quang chọn tên miền ở Hostvn, một công ty ở Việt Nam.

Giá cả cũng hợp lý, 120.0000 đồng năm đầu tiên, gia hạn 250.000 đồng/năm.

Quang nghĩ, tên miền, mình đăng kí ở đâu thì cũng ổn thôi.

Đăng kí ở Việt Nam thì thanh toán dễ dàng, có gì support bằng tiếng Việt cho nó dễ dàng. Bên kỹ thuật hỗ trợ mình rất tốt và làm ăn bài bản.

Quang chẳng phiền lòng gì cả. Đặt tên cho đúng mới quan trọng hơn nhiều.

HostVN, nhà cung cấp tên miền mà Quang lựa chọn

Còn hosting, Quang chọn VPS của Digital Ocean, gói 5USD/tháng, máy chủ ở Singapore.

Quang chọn VPS thay cho ShareHosting, vì VPS nhanh hơn và rẻ hơn ShareHosting nếu ở cùng một mức giá.

Thanh toán cũng rất hay, nghĩa là bạn cứ nạp tiền vào tài khoản, hết tiền thì nó ngừng.

Nạp 1.000.000 nó cũng chạy được, nạp 100.000 nó cũng chạy được.

Không ràng buộc phải kí hợp đồng 3 tháng, 6 tháng, 1 năm gì cả.

Nếu mình thấy nó cùi quá, tắt thanh toán, chuyển qua nhà cung cấp khác, chả ai nợ ai.

Nếu ở Việt Nam cũng có nhà cung cấp có chế độ thanh toán như thế này thì tốt quá.

Nếu không chọn Digital Ocean, Quang cũng chọn một hosting ở nước ngoài chứ không chọn Việt Nam, vì Quang khá sợ kiểu quảng cáo nhanh nhất, tốt nhất, mới nhất, 100% của mình (mặc dù vẫn có nhiều công ty Việt Nam làm ăn thật sự chất lượng nhé bạn).

Digital Ocean, Hosting mà Quang lựa chọn

Về giao diện, Quang chọn mã nguồn mở WordPress, gói giao diện Butan miễn phí từ nhà cung cấp Theme Junkie.

Butan, một theme miễn phí từ Theme Junkie, lựa chọn của Quang

Quang chọn mã nguồn mở WordPress, vì nó là mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới hiện nay với khoảng 23% tổng số lượng website trên toàn thế giới.

Quang chọn nhà cung cấp Theme Junkie, vì theme đơn giản, tinh tế, vừa vặn với mình.

Quang chọn miễn phí, vì đó là tinh thần của mã nguồn mở.

Quang hoàn toàn có thể chọn những theme trả phí cao cấp hơn rất nhiều lần, nhưng Quang vẫn muốn xây dựng website dựa trên những gì miễn phí.

Khó khăn, loay hoay, mình mới học được nhiều điều.

TRẢ LỜI NHANH

Dưới đây là những gạch đầu dòng dành cho bạn:

 • Nếu muốn mua tên miền rẻ nhất năm đầu tiên, bạn hãy chọn GoDaddy.
 • Nếu muốn mua tên miền giá ổn định, đẳng cấp quốc tế, bạn hãy chọn NameCheap.
 • Nếu muốn mua tên miền mà thanh toán bằng tiền Việt, đội ngũ chăm sóc khách hàng cũng là người Việt, bạn hãy chọn các nhà cung cấp Việt Nam như Mắt Bão, PA Việt Nam, HostVN…
 • Nếu muốn mua hosting siêu tốc, bạn hãy chọn VPS.
 • Nếu muốn mua hosting chạy nhanh vừa vừa, chất lượng vừa vừa, giá tiền cũng vừa vừa, bạn hãy chọn ShareHosting.
 • Nếu muốn mua hosting bảo đảm an toàn tuyệt đối, bạn hãy chọn dịch vụ ManageHosting. Giá có thể cao gấp rưỡi hay gấp đôi, nhưng bạn không phải lo lắng gì nữa.
 • Nếu muốn có giao diện miễn phí, bạn hãy chọn WordPress.
 • Nếu muốn có giao diện được thiết kế theo ý mình, bạn hãy chọn đơn vị thiết kế web.
 • Nếu muốn có giao diện tốt với tầm tiền vừa phải, hãy chọn mua các gói giao diện có sẵn của các nhà cung cấp quốc tế.

Còn nếu bạn cần sự giúp đỡ, Quang có thể giúp bạn một tay.

 • Nếu bạn muốn mua các dịch vụ của nước ngoài mà không có thẻ Visa hay PayPal, Quang có thể giúp bạn thanh toán bằng thẻ của mình.
 • Nếu bạn muốn thuê hosting VPS nhưng không biết cài đặt, Quang có thể cài đặt giúp bạn. Vì việc cài đặt trên VPS không hề dễ chút nào với người bình thường.
 • Nếu bạn muốn cài đặt và cấu hình một số plugin bắt buộc phải có trên WordPress như WPRocket, Yoast SEO, Sucuri, WooEcommerce (nếu bạn bán hàng điện tử), Quang có thể cài đặt giúp bạn.
 • Nếu bạn muốn thuê một đơn vị thiết kế website hay muốn mua một gói giao diện mà chưa biết cách kiểm tra, Quang có thể giúp bạn một vài lời khuyên.

Tất cả đều miễn phí.

Nào, xin mời bạn điền thông tin vào form này nếu bạn cần sự hỗ trợ từ Quang!

Categories
Uncategorized

Tác vụ thủ công – QUANG SILIC

Audit Backlink là đánh giá chất lượng hệ thống backlink đang trỏ về trang web của bạn. Đây là công việc bạn phải làm mỗi khi bắt đầu dự án SEO mới và định kỳ mỗi tháng, cũng như khi từ khóa bị rớt hạng do ảnh hưởng tiêu cực của thuật toán Penguin hay dính án phạt tác vụ thủ công của Google.

Có lẽ, Quang sẽ không bao giờ phát triển được kỹ thuật audit backlink này, nếu như Quang không xử lý một tác vụ thủ công do tạo liên kết bất thường cho dự án của khách hàng.

Ngày trang web được Google xóa án phạt là ngày Quang có cảm giác như mình được trở về từ cõi chết. Rất mệt mỏi, nhưng Quang cũng đem về được cho mình những kinh nghiệm vô cùng quý giá. Hôm nay, Quang sẽ giới thiệu trọn vẹn quy trình đó tới bạn. Còn bạn áp dụng nó được thành công tới đâu là dựa vào tiềm năng của bạn.

AUDIT BACKLINK

Để Audit Backlink được tốt, bạn cần phải có dữ liệu. Đầu tiên, bạn hãy nạp tất cả các API mình có được vào URL Profiler, và chọn các mục Domain Level Data nhiều nhất có thể. Bạn càng thu thập được nhiều thông tin thì việc ra quyết định càng chính xác.

Trang web độc hại

Bạn đăng ký Google Safe Browsing API, rồi gắn vào URL Profiler. Vì đây là dữ liệu của Google, nên kết quả là chính xác tuyệt đối. Các domain Malware and Phishing là những trang web thuộc loại độc hại nhất, bạn cần phải disavow nó ngay lập tức. Trung bình trong khoảng 500 domain trỏ về trang web, sẽ có khoảng từ 2 – 5 domain thuộc dạng này.

Trùng lặp địa chỉ IP và IP Class C

Ví dụ: 103.68.82.189 là địa chỉ IP, thì 103.68.82 là IP Class C. Nếu hai trang web có cùng địa chỉ IP thì gần như 100%, chúng thuộc cùng một hệ thống được xây dựng nên để thâu tóm PageRank (ngoại trừ một số ít trường hợp ngoại lệ). Còn nếu trùng lặp IP Class C, thì tỉ lệ này cũng lên tới 90%. Nếu bạn xây dựng hệ thống vệ tinh trên cùng một IP, thì người bình thường như Quang còn phát hiện được, huống chi là Google. Lọc các địa chỉ này hơi lâu, nên Quang có cách nhanh hơn để xác định chúng, đó là nhìn vào chỉ số Domains on IP Address. Nếu chỉ số này lớn hơn 1, nghĩa là trên địa chỉ IP đó có nhiều hơn một domain.

Google Index và Đuôi tên miền

Quang thường dùng SpinEditor để quét nhanh Google Index, và loại các domain có số lượng nội dung được Google Index quá thấp ( 100, 200 hoặc hơn tùy vào trường hợp). Các đuôi tên miền giá rẻ, mua tầm vài chục ngàn / năm như .xyz, .top, .club… cũng rất nguy hiểm, vì Google có hệ thống tự động bật cảnh báo spam cho những tên miền loại này.

Tín hiệu mạng xã hội và Thông tin đăng ký tên miền

Nếu một domain không hề có bất kỳ một tài khoản mạng xã hội nào, hoặc có tài khoản mạng xã hội nhưng sự tương tác (Social Shares) quá thấp đều đáng ngờ. Ngoài ra, các trang web giấu đi thông tin người đăng ký tên miền, và đặc biệt là email đăng ký tên miền của nhiều domain bị trùng lặp, thì đó chắc chắn là hệ thống được dựng lên bởi cùng một người.

Server country và Wayback machine

Nếu bạn phục vụ cho khách hàng từ Việt Nam, thì domain trỏ về từ các nước như Việt Nam, USA, Japan, Singapore… là chuyện bình thường. Nhưng nếu chúng đến từ China, Korea, Russia, Romania, Portugal, Brazil… hay một nước trời ơi nào đó mà đọc tên nước xong bạn cũng không biết nó nằm ở đâu trên bản đồ thế giới, thì tốt nhất, bạn hãy xếp chúng vào danh sách đáng ngờ. Ngoài ra, các tên miền không có dữ liệu trên Wayback Machine, hay mới được mua trong thời gian gần đây (như năm 2017, 2016…), bạn cần cẩn thận với chúng. Vì chúng có thể được tạo nên chỉ để xây dựng hệ thống, chứ không thật sự là một trang web được phát triển tự nhiên.

Site Type

Site Type nghĩa là loại trang web. Nếu trang web thuộc dạng Blog, CMS, Shopping, Social…, đó thường là những backlink tự nhiên. Còn nếu trang web thuộc loại Forum, Bookmarking, Profile, Signature, Footer, Sidebar, Comment, Trackback, Wiki… đó thường là backlink thuộc dạng đáng ngờ.

Đánh giá các chỉ số của Ahrefs, Majestic, Moz

Bạn cần điều chỉnh các chỉ số này sao cho phù hợp với quy mô trang web của bạn. Với các trang web nhỏ, Quang thường tạo bộ lọc phát hiện liên kết bất thường là: DA, CF < 10, DR < 15, TF < 5, Trust Ratio < 0.5. Nếu bạn xử lý trang web có quy mô lớn hơn, hãy nâng các chỉ số này lên, nhưng vẫn cần sự hài hòa giữa chúng.

Đánh giá chỉ số của Alexa và SEMRush

Tuy chỉ số của Alexa và SEMRush không chính xác bằng chỉ số của ba công cụ trên, nhưng nó cũng đáng để đánh giá. Quang thường gán nhãn bất thường các trang web không được Alexa và SEMRush cập nhật dữ liệu, hoặc vị trí xếp hạng Alexa hay số lượng từ khóa ở trong top 100 của SEMRush Keyword quá thấp.

Đánh giá Backlink

Quang dùng riêng chỉ số của Ahrefs để đánh giá backlink, vì Ahrefs là công cụ phân tích backlink chính xác nhất hiện nay. Quang đặt hai cột Ahrefs Backlinks và Ref Domains ở gần nhau, rồi sort Ahrefs Backlinks từ cao tới thấp và quan sát. Khi nhìn từ trên xuống dưới, nếu chỉ số Ahrefs BacklinksRef Domains đang cao, nhưng đột nhiên xuất hiện một domain có số lượng Ahrefs Backlinks cao mà Ref Domains lại thấp, thì đó là một domain bất thường. Ở đây không có một con số cụ thể để làm mốc cho bạn, mà chỉ có cách là bạn nhìn xuôi theo dòng chảy dữ liệu của chúng, rồi phát hiện các điểm dị thường. Bạn có thể tô màu các cột theo dạng Color Scales trong Exel để phát hiện nhanh chóng hơn.

Spam Core của MOZ

Đây là một trong những chỉ số tốt nhất của MOZ, và cũng là một trong những chỉ số đáng tin cậy nhất để bạn đánh giá độ spam của domain. Ahrefs và Majestic không có chỉ số tương tự như thế này, mà bạn phải lọc thủ công. Bộ phận R&D của MOZ, đứng đầu là Dr.Matt Peters đã thống kê dữ liệu lớn (500.000 domain) rồi so sánh tỉ lệ phần trăm với các domain nằm trong blacklist của Google, và đưa ra được 17 yếu tố có dấu hiệu spam. Moz khuyến cáo các domain có chỉ số Spam Core từ 5 / 17 trở lên là nguy hiểm. Còn theo kinh nghiệm thực tế của Quang, khi Spam Core từ 3 trở lên, chúng đã có dấu hiệu của sự bất thường. Với tài khoản Moz Pro bình thường, bạn không thể gắn API của Moz vào URL Profiler để lấy được chỉ số Spam Core này, mà bạn phải dán URL domain vào Open Site Explorer để lấy thủ công. Tuy nhiên, do bọ của MOZ ít khi cập nhật, dữ liệu lấy về không đủ, nên Quang thường phải mua thêm dữ liệu của bên thứ ba là My – Addr.

Penalty Risk trong SpyGlass

SpyGlass thuộc bộ PowerSuite của Link Assistant, chuyên dùng để phân tích backlink. Phiên bản mới nhất hiện nay dựa trên hơn 8 dấu hiệu (tuổi domain, incoming và outgoing links, PageRank, anchor text và keyword, IP…) để tính toán TỰ ĐỘNG mức độ spam của domain. Nếu chỉ số này trên 30% là ở mức cảnh báo, còn trên 70% là rất nguy hiểm. Với bản miễn phí, bạn chỉ xem được chỉ số, chứ không thể xuất file dữ liệu. Bạn có thể nhờ đàn anh đang dùng bản Spy Glass trả phí, quét domain rồi xuất file kết quả giùm bạn. Còn nếu không có ai giúp thì bạn có thể chụp ảnh màn hình, rồi dùng phần mềm convert hình ảnh sang file excel cũng được. Tuy nhiên, bạn lưu ý là backlink trong SpyGlass được mua từ bên thứ ba là WebMeUp, nên không có độ chính xác cao. Bạn có thể tổng hợp domain từ Ahrefs, sau đó thêm thủ công vào SpyGlass rồi quét để có kết quả chính xác hơn.

Cuối cùng, công cụ đánh giá chính xác nhất vẫn là con người. Bạn vào trang web tình nghi, sau đó xem nội dung trang web có nhất quán không, bài viết có văn phong tự nhiên do con người viết ra không, trang web có hình ảnh minh họa và có liên kết nội bộ không? Những yếu tố này chỉ có con người mới có thể đánh giá được, chứ công cụ thì thua. Tuy nhiên, do nguồn lực về con người luôn hạn chế và rất quý giá, nên bạn chỉ nên dùng nguồn lực này ở bước cuối cùng. Những bước đầu, bạn nên tập trung vào việc thu thập và phân tích số liệu sẽ hiệu quả hơn.

TỔNG HỢP DỮ LIỆU

Sau khi đánh giá được từng yếu tố xong, Quang cần tổng hợp các dữ liệu rời rạc lại để ra quyết định cuối cùng. Nhưng tổng hợp bằng cách nào, đồng thời, mỗi yếu tố lại có mức độ quan trọng khác nhau, mình không thể quy đồng tất cả.

Hãy quay về với ý tưởng xếp hạng của Google. Google dựa trên 200 yếu tố khác nhau. Họ đánh giá từng yếu tố xong, sau đó quy định mức độ quan trọng của từng yếu tố bằng các trọng số, rồi viết một giải thuật để tính toán cho ra kết quả cuối cùng. Quang biết được đây chính là thứ mình cần, nhưng cũng phải suy nghĩ mất 1 tuần mới có thể biến ý tưởng thành hiện thực.

Đó là đầu tiên, Quang GẮN NHÃN cho từng yếu tố, sau đó quy định mức độ bất tường của từng yếu tố qua ĐIỂM SỐ. Quang tạo ra 2 loại nhãn là Nguy hiểm và Bất thường. Nhãn Nguy hiểm gồm Malware (10 điểm), Spam Core Moz (Spam Core từ 3 tới 10 tương ứng từ 1 tới 8 điểm), Backlink Ahrefs (2 điểm), trùng lặp IP (2 điểm) và phần Kiểm tra của con người (3 điểm). Nhãn Bất thường gồm tất cả các yếu tố còn lại, 1 điểm cho từng yếu tố. Riêng với SEMRush, Quang chỉ cho 0.5 điểm, vì độ chính xác của nó không quá cao.

Khi đó, công việc tổng hợp các số liệu trở nên rất dễ dàng. Bạn đánh giá sự bất thường của từng yếu tố, rồi cho điểm chúng. Cuối cùng, bạn dùng hàm SUM để cộng các điểm số đó lại, thế là xong.

Bạn có thể tham khảo một file Audit Backlink tại đây: https://tinyurl.com/ybkjc5x4

TÁC VỤ THỦ CÔNG

Google có hơn 10 tác vụ thủ công, trong đó Tác vụ thủ công do liên kết bất thường là thường gặp và là một trong những loại nguy hiểm nhất. Có hai loại chính là Tác vụ thủ công toàn phần và Tác vụ thủ công từng phần. Quang xử lý loại thứ hai: Tác vụ thủ công từng phần.

Khi dính tác vụ thủ công, Google sẽ gửi email thông báo tới Google Search Console cho bạn. Sau đó, Google thêm một hệ số vào giải thuật xếp hạng của họ, và làm từ khóa của bạn rớt hạng một phần hay toàn bộ một cách chậm rãi và đều đặn, từ 20, 50 cho tới out khỏi Top 100. Chúng chỉ ngoi lên được, sau khi nhân viên Google gỡ bỏ hình phạt. Mọi nỗ lực viết thêm nội dung hay đi thêm backlink thời điểm này đều vô ích. Công việc của bạn là tìm và xóa đi các backlink bất thường, rồi nộp đơn xem xét lại tới Google.

Ngày nhận hung tin, Quang như một tờ giấy trắng. Con đường xử lý tác vụ thủ công như dài vô tận với vô số những nút kẹt, và không hề dễ dàng như Quang nghĩ lúc đầu. Quang phạm phải vô số sai lầm, và dưới đây là 3 lỗi thường gặp nhất.

3 NGỘ NHẬN

 • Không thu thập đủ dữ liệu. Vì Google Search Console không báo về đủ backlink cho bạn, nên bạn cần phải thu thập thêm dữ liệu từ các công cụ thứ ba. Bạn đừng nghĩ Ahrefs là thu thập đủ, vì cơ chế hoạt động của các con bọ là khác nhau. Có backlink chỉ Majestics mới thu thập được còn Ahrefs thì không, và cũng có backlink chỉ Google Search Console mới có báo, chứ không hề có trong các công cụ kia. Cách tốt nhất, là bạn tổng hợp backlink từ mọi nguồn bạn có thể, từ Ahrefs, Majestics, Moz Pro và Google Search Console.
 • Chỉ phân tích tầng domain, bỏ qua phần backlink. Lí do đơn giản, vì số lượng backlink nhiều gấp vài chục lần số lượng domain, nên bạn không thể xử lý thủ công được toàn bộ backlink này. Tuy nhiên, nếu chỉ phân tích domain, bạn đã bỏ qua tỉ lệ Doffolow / Nofollow, mật độ Anchor Text, vị trí Backlink… rất đặc trưng chỉ có trên backlink. Hơn nữa, Google xử lý hình phạt trên đơn vị backlink, chứ không phải đơn vị domain. Để giải quyết vấn đề này, bạn cần phải có một công cụ thu thập dữ liệu backlink đầy đủ và phân loại TỰ ĐỘNG chất lượng backlink. Hiện tại, Quang chỉ biết có duy nhất một công cụ miễn phí như thế: URL Profiler.
 • Disavow toàn bộ các backlink. Đây thường là giải pháp khi bạn đã bị đẩy vào con đường cùng. Làm cách này, chưa chắc Google đã tha cho bạn, đồng thời bạn disavow link thì chỉ tương đương với thêm thuộc tính nofollow cho liên kết, chứ backlink đó vẫn còn đấy, không hề bị mất đi. Và điều nguy hiểm nhất là khi bạn disavow toàn bộ backlink, bạn cũng cho đi luôn những backlink chất lượng mà mình từng rất vất vả mới lấy về được trong đống hỗn mang đó. Cách tốt nhất là bạn phải xác định chính xác backlink độc hại, rồi gỡ nó xuống (tự gỡ nếu backlink đó do mình đặt, hoặc gửi email tới webmaster nhờ họ gỡ giùm). Làm hết mọi cách rồi mà vẫn không gỡ được thì bạn mới dùng tới Google Disavow Tool.

Okie, vậy là xong phần tư tưởng. Tiếp theo, Quang sẽ nói tới phần quan trọng nhất, gồm các bước xử lý tác vụ thủ công. Nó gồm những bước chính sau: thu thập dữ liệu, phân tích backlink, thu thập thông tin liên lạc webmaster và nhờ họ giúp đỡ, tạo file disavow.txt và gửi yêu cầu xem xét lại cho Google.

Bước 1: Thu thập backlink

Đầu tiên, bạn dùng Ahrefs, Majestic, Moz Pro và Google Search Console để download toàn bộ các baclink về. Tuy nhiên, nếu số lượng backlink quá lớn, bạn nên xử lý các backlink còn sống trước (live backlink), backlink đã chết sau (dead link), vì trong tổng số toàn bộ backlink có rất nhiều backlink đã chết.

Khi download backlink về, bạn nên chọn định dạng file CSV, vì URL Profiler có chế độ nạp file CSV (chứ không hỗ trợ file Excel) và tự động loại bỏ các backlink bị trùng lặp.

Bước 2: Phân loại Anchor text

Mọi công cụ xử lý tác vụ thủ công chuyên nghiệp trên thế giới hiện nay đều phải có phần phân loại Anchor Text. Bạn cần phân loại thủ công chúng, rồi nạp vào URL Profiler cho nó xử lý. Trong URL Profiler, backlink được chia làm 3 loại: thương hiệu (Branded), anchort text là từ khóa chính xác + thương mại (Commercial) và anhor text chung chung (Generic). Đây là một dữ liệu nguồn bạn bắt buộc phải nạp vào cho URL Profiler.

Bước 3: Nạp Blacklist

Bạn chỉ cần check hai ô IP Address và Site Type ở phần Domain Level Data, để làm giảm thời gian thu thập dữ liệu, vì mỗi lần chạy phần mềm sẽ mất vài giờ cho tới cả ngày trời mới xong.

Sau đó, trong phần Blacklist, bạn nạp vào danh sách các domain bất thường mà bạn có được ở phần đầu tiên của bài viết. Mỗi backlink bạn phân tích sẽ thừa hưởng được kết quả từ tầng domain trả về, từ đó giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Đây là một trong những bước quan trọng nhất của quá trình audit backlink.

Bước 4: Setup Connections và Link Analytics

Ở bước này, bạn cần điều chỉnh lại thông số cho URL Profiler, vì cài đặt mặc định của URL Profiler để phân tích DOMAIN, chứ không phải phân tích BACKLINK. Theo khuyến cáo của Patrick Hathaway, một trong hai người lập trình ra URL Profiler, bạn nên điều chỉnh Connect Timeout trong phần Connections tối thiểu là 40s, và Maximum Retries trong phần Link Analysis tối thiểu là 3. Quang thường chỉnh chúng lên 50s và 5 để tăng độ chính xác cho toàn bộ quá trình. Nếu bạn quên điều chỉnh bước này, URL Profiler sẽ không đủ thời gian xử lý, từ đó làm sai đi kết quả cuối cùng của cả vài chục ngàn backlink.

Bước 5: Chạy chương trình

Xong xuôi, bạn bấm nút cho phần mềm chạy. Trung bình, URL Profiler phân tích được khoảng 2.000 backlink / 1h. Nếu phải phân tích số lượng backlink quá lớn, tốt nhất là bạn nên cắm máy tính vào ban đêm rồi đi ngủ hoặc chạy trên máy ảo VPS. Bạn đừng nên chạy phần mềm vào ban ngày, vì nó chạy rất lâu, từ đó làm ảnh hưởng tới công việc và sinh hoạt hàng ngày của bạn.

Bước 6: Đánh giá backlink

Sau khi chạy xong xuôi, phần mềm sẽ báo kết quả cho bạn trong 1 file Exel khoảng 10 tab. Quang thường xóa hết chúng đi, và chỉ giữ lại kết quả trong TAB ALL. Trong tab này, hai thông tin quan trọng nhất chính là phần Link Scoring và Link Score Reason dùng để chú giải lí do phân loại backlink.

URL Profiler phân loại backlink của bạn thành các loại: None, Not Processed, Ignore, Optimized, Review, Low, Suspect, Unnatural và Blacklist. Bốn loại cuối cùng: Low (chất lượng thấp), Suspect (nghi ngờ), Unnatural (không tự nhiên) và Backlist là những loại nguy hiểm nhất. Bạn nên copy toàn bộ các backlink bất thường này sang một tab mới trong Excel để dễ xử lý.

Bước 7: Thu thập thông tin liên lạc của Webmaster

Ở bước này, bạn cần thu thập được thông tin liên lạc của tất cả webmaster có domain trỏ về trang web của bạn. Bạn dùng URL Profiler, rồi check các ô Social Accounts và Email Address. Nếu có tiền, bạn check ô Whois Emails để lấy thêm thông tin. Thực chất, bạn chỉ cần Email của webmaster là đủ. Tuy nhiên, bạn nên thu thập thêm thông tin về Social Accounts của họ, để nếu như bạn liên lạc với họ qua email không được, thì bạn cũng có thể liên lạc với họ qua mạng xã hội. Google muốn thế, nên bạn cứ làm thôi.

Sau khi thu thập email xong, bạn cần viết hàm VLOOKUP trong Excel để ráp thông tin email của các tên miền vào từng backlink một, để sau này khi gửi email đi, bạn không bị sót backlink.

Bước 8: Viết email tới Webmaster

Quang thường dùng Gmail để gửi thư, vì nó miễn phí và dễ sử dụng. Vì bạn có thể phải gửi cả trăm email có nội dung tương tự nhau tới nhiều người cùng một lúc, nên bạn cần tạo một mẫu email có sẵn (template) để gửi cho nhanh. Nếu gửi thủ công, bạn làm cả ngày trời chưa chắc xong. Bạn hãy dùng chức năng Canned Responses trong Gmail (Google để biết thêm chi tiết).

Bạn cần viết hai phiên bản, một bản tiếng Việt cho webmaster người Việt, một bản tiếng Anh cho webmaster người nước ngoài. Nội dung nên lịch sự, ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Bạn ghi rõ lý do bạn cần tới sự giúp đỡ của họ, danh sách các backlink bạn cần họ xóa giùm hoặc thêm thuộc tính nofollow (thường thì họ sẽ xóa luôn bài viết đó cho nhanh gọn). Và quan trọng nhất, bạn nên đính kèm thêm ảnh chụp màn hình thông báo tác vụ thủ công của Google tới trang web bạn, để họ thấy bạn thực sự cần tới sự giúp đỡ của họ. Thông thường, các bạn webmaster người Việt phản hồi nhanh chóng, nay gửi mai có reply, và hỗ trợ bạn nhiệt tình. Còn các bạn webmaster người nước ngoài thì Quang ít khi thấy phản hồi.

Bạn đợi tầm 2 – 3 ngày để họ phản hồi cho hết. Sau đó, bạn nhớ chụp ảnh màn hình TẤT CẢ những phản hồi của các webmaster, vì đây là một trong những bằng chứng quan trọng nhất để Google xóa án phạt cho bạn.

Bước 9: Xác nhận tình trạng của backlink

Quang tạo thêm một cột trong Exel, và đặt tên nó là Trạng thái. Bạn có thể phân loại backlink bất thường làm 3 loại: Loại backlink đã gỡ thành công, loại backlink đã liên hệ webmaster gỡ bỏ nhưng không gỡ được (vì bị họ vòi tiền hay webmaster không chịu giúp bạn…) và loại backlink mà bạn không thể thu thập được thông tin liên lạc với webmaster. Hai loại backlink cuối cùng, bạn có thể an tâm dissavow chúng.

Bước 10: Tạo file Disavow

Đầu tiên, Quang tạo hai cột trong Excel. Một cột là các domain trong danh sách domain blacklist, một cột là full URL các backlink bạn quyết định dissavow ở bước số 9. Các backlink đã ổn, bạn không phải sửa, nhưng bạn cần chèn thêm từ “domain:” trước các tên miền cho đúng định dạng của Google. Bạn có thể dùng hàm Concatenate trong Exel để là việc này.

Sau đó, bạn tạo một file dissavow.txt (không được tạo Word hay để nguyên file Excel nhé, vì Google không đọc được). Bạn copy danh sách các domain và baclink độc hại trên vào file, mỗi thằng một dòng. Cuối cùng, bạn lưu file dưới dạng mã UTF8 (đừng chọn ANSI, vì nó lỗi font), sau đó upload lên Google Disavow Tool.

Trùm cuối: Gửi thư cho Google

Cuối cùng, bạn cần viết yêu cầu xem xét lại rồi gửi cho Google qua Google Search Console. Phần này là cam go nhất. Nhân viên Google làm việc công minh, và đều là cao thủ, nên bạn đừng mong xin xỏ hay dùng thủ thuật qua mặt họ. Bạn có thể xử lý dữ liệu còn chưa được tốt lắm, nhưng trung thực vẫn là yếu tố quan trọng nhất.

Nếu không rành tiếng Anh, bạn cứ viết tiếng Việt, vẫn tốt như thường. Trong thư yêu cầu, bạn cần dự đoán về nguyên nhân bạn bị tác vụ thủ công, quá trình bạn thu thập và phân tích dữ liệu, liên lạc với các webmaster và sử dụng Google Dissavow Tool như biện pháp cuối cùng để từ chối backlink độc hại. Bạn có thể tham khảo mẫu sau:

“ Xin chào Google.

Tôi tên là Trần Ngọc Quang, là quản trị web của https://quangsilic.com/.

Ngày 28/09/2017, chúng tôi nhận được thông báo tác vụ thủ công do tạo liên kết bất thường từ Google.

Trước đây, chúng tôi đã từng thuê dịch vụ SEO để tối ưu hóa trang web cho chúng tôi. Họ đã dùng phần mềm GSA Search Engine Ranker và hệ thống PBN để tạo ra các liên kết bất thường nhằm thao túng PageRank. Chúng tôi đã vi phạm chính sách của Google, và hiện tại chúng tôi đang nỗ lực để giải quyết những sai lầm đó.

Chúng tôi đã thu thập dữ liệu từ Google Search Console, Ahrefs, Majestic và Moz. Chúng tôi lọc được 750 domain và 41.371 backlink trỏ về trang web của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi dùng phần mềm URL Profiler để hỗ trợ việc đánh giá chất lượng backlink, đồng thời nhờ dịch vụ SEO cũ gỡ bỏ các liên kết bất thường mà họ đã từng tạo ra. Cuối cùng, sau khi liên hệ với các webmaster nhờ họ gỡ bỏ hoặc thêm thuộc tính nofollow cho các liên kết bất thường đó, chúng tôi đã disavow 81 domain độc hại và 2.720 backlink bất thường còn lại không thể gỡ bỏ.

Dữ liệu đánh giá chúng tôi đã upload lên Google Drive. Bạn có thể xem ở đây: (Bạn chèn link vào nhé!!!)

Trong file dữ liệu này gồm 9 tab:

 1. File Request Google.
 2. File Domain.
 3. File Đánh giá Domain.
 4. Phân loại Anchor Text.
 5. File Backlink.
 6. File Đánh giá Backlink.
 7. File Thông tin liên hệ webmaster.
 8. Ảnh chụp màn hình một số email mà chúng tôi đã gửi tới các webmaster và toàn bộ phản hồi của họ.
 9. File Disavow.txt

Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để loại trừ các liên kết bất thường theo hướng dẫn của Google Guideline và từ chối liên kết từ chúng. Chúng tôi hi vọng Google chấp nhận nỗ lực này của chúng tôi.

Trân Trọng.

Trần Ngọc Quang – quản trị web https://quangsilic.com/ “

ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC

Thời gian tối đa Google trả lời bạn là 1 tuần. Sau khi gửi yêu cầu xong, bạn nên ra chợ, mua trái cây đem về chưng bàn thờ. Nếu may mắn, sau 3 – 4 ngày, Google sẽ gửi email chấp nhận yêu cầu của bạn, và xóa án phạt tác vụ thủ công. Còn nếu đợi gần 1 tuần mà chưa thấy gì thì xác suất tạch là rất cao. Bạn hãy chuẩn bị tinh thần để làm lại mọi thứ từ đầu.

Bạn thất bại, là do bạn làm bị sót một trong những bước trên. Nguyên nhân thì vô số. Có thể bạn đã đánh giá sai chất lượng domain, bạn chưa thu thập đủ dữ liệu, bạn phân loại nhầm Anchor Text, bạn setup chưa đúng cấu hình cho URL Profiler, bạn điền sai định dạng file dissavow.txt…. Nếu làm lần đầu tiên, quá khó để bạn làm trôi chảy toàn bộ quy trình trên. Tuy nhiên, bạn hãy kiên trì làm lại. Bạn vừa làm, vừa phải tự hỏi vì sao mình lại làm bước này? Có cách nào làm nhanh và hiệu quả hơn không?… Có như vậy, bạn mới có thể hiểu được mình đã bỏ qua những bước gì, và khắc phục chúng.

Ngoài ra, nếu có đủ thời gian và nguồn lực, bạn có thể đánh giá thêm backlink nofollow và backlink đã chết, vì chúng tuy có thể không tạo ra án phạt tác vụ thủ công, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng tới vị trí xếp hạng từ khóa của bạn về sau này. Với các ca khó và quá quan trọng, bạn cần viết thêm hàm Excel để tạo ra bộ lọc cao hơn trong bước 6: Phân tích backlink. Bạn phải tự-viết-hàm để xử lý thôi, vì dữ liệu rất lớn, bạn lọc thủ công không nổi đâu. Bạn cần phải đọc thêm tài liệu để hiểu về bản chất backlink, rồi tự viết hàm lọc theo ý muốn của mình. 3 tài liệu rất hay mà bạn nên đọc là:

 • Spam Score: Moz’s New Metric to Measure Penalization Risk của Moz.
 • Link Analysis | URL Profiler Knowledge Base.
 • Step By Step: Unnatural Links Manual Action Removal Guide, tổng hợp của Anamarija Barun.

Ngoài ra, bạn sẽ phải xử lý số liệu trên Excel rất nhiều. Hai điều bạn cần chú ý là:

 • Nên sort dữ liệu (Sort A to Z, Smallest to Largest) trước khi đánh giá, vì khi đó dữ liệu đã được Excel sắp xếp trước cho bạn.
 • Chắc chắn bạn phải dùng tới hàm VLOOKUP, vì bạn phải nối dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Ngày học tin học văn phòng, Quang nghĩ rằng đời mình sẽ chẳng bao giờ phải dùng tới mấy cái hàm vớ vẩn ấy. Nhưng Quang đã nhầm.

PHƯƠNG ÁN CUỐI CÙNG

Xử lý tác vụ thủ công do liên kết bất thường cũng căng thẳng và hồi hộp như đi xin Visa Mỹ. Tỉ lệ thành công ngay trong lần đầu tiên chỉ là từ 20 – 25%. Bản thân Quang mất 2 tháng trời ròng rã và gửi đơn tới lần thứ 4 mới được Google ân xá. Do đó, nếu thất bại trong lần thứ 2 hoặc thứ 3, bạn nên kiên trì, và làm các bước lại một cách thật cẩn thận, vì lỗi phần nhiều là do sai sót của bạn.

Tuy nhiên, nếu vượt quá lần thứ 4, bạn nên cân nhắc để ra quyết định. Nếu site mới, nhỏ, tốt nhất là bạn nên bỏ tên miền đã bị phạt, mua tên miền mới về, rồi ôm dữ liệu qua xây dựng lại từ đầu, xem như đây là bài học cho bạn vì tội cày link vô tội vạ, dùng PBN không che full và bắn GSA ngu. Nếu site đã quá lâu đời, lớn, quá quan trọng và gắn liền với tên thương hiệu, có thể bạn phải thuê dân SEO chuyên nghiệp về gỡ hoặc sử dụng các gói dịch vụ cao cấp của nước ngoài (như Link Detox, KerBoo, Link QuiDator, ReMoveem…..). Quyết định là do bạn chọn, tùy vào hoàn cảnh và mong muốn của từng người.

Đây là file Excel mà Quang đã từng gửi lên Google. Vì để bảo mật thông tin cho khách hàng, nên Quang đã chọn ngẫu nhiên một trang web khác để phân tích, nhưng ý tưởng vẫn trọn vẹn như trong bài viết trên. Mong bạn thông cảm.

Bạn có thể xem file đó tại đây: https://tinyurl.com/yavkpj6o

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

Categories
Uncategorized

Trưởng thành – QUANG SILIC

“Già đi rất dễ dàng, nhưng trưởng thành lại rất đớn đau”.

Đó là tiêu đề Quang vô tình đọc được trên tạp chí BarCode Việt Nam.

Nó đúng tâm trạng lúc Quang viết những dòng này, khi Quang nhìn lại toàn bộ quá trình đọc sách của mình từ nhỏ tới giờ.

Một bài viết buồn, có chút cay đắng, nhưng còn hi vọng ở phía cuối.

Quang dành tặng bài viết này cho bạn bè trong Góp Sáng, và cả những bạn thích đọc sách.

Cấp 1, đọc sách giáo khoa

Hồi nhỏ, tôi được ba má giam ở nhà nhiều hơn là ra ngoài đường chơi với mấy đứa hàng xóm. “Tụi nó sẽ làm con hư. Ở nhà chán quá, không biết làm gì, tôi lôi sách giáo khoa ra đọc. Chẳng phải vì muốn giỏi hơn, mà có gì để chơi đâu. Học lớp 4, tôi lôi sách lớp 5 của ông anh ra đọc, thế là giải được vài bài toán khó cô cho dễ dàng. Bí quyết học giỏi là đây. Nếu học lớp 4, hãy học trước chương trình lớp 5, sách giáo khoa thôi là đủ. Đừng đọc mấy cuốn sách nâng cao lớp 4, vì nó chỉ làm cho bạn phải nhớ, nhớ và nhớ thêm những kỹ thuật trên trời rơi xuống, chứ không phải là kiến thức nền tảng.

Nó vẽ ra một tương lai được định sẵn cho tôi. Học giỏi, cái gì trong sách vở cũng có thể tìm được, và không biết gì về những thứ ngoài sách vở. Cũng may là tôi không phải thần đồng, chứ không thì chắc cũng thành Nguyễn Nhật Nam hay Phan Đăng Nhật Minh thứ hai.

Em có được sự thông minh di truyền và môi trường giáo dục tốt, nhưng có thể sẽ không có bạn cùng trang lứa

Cấp 2, đọc truyện tranh

Cấp 2, tôi bắt đầu sa ngã. Truyện tranh với tôi ngày đó, giống như tiền bạc danh vọng khi bạn trưởng thành. Nó làm tôi sung sướng. Đi đâu tôi cũng nghĩ về nó, và tìm mọi cách để cưỡng đoạt chúng về mình.

Bằng nhiều thủ đoạn và các mối quan hệ, tôi chiếm đoạt được khoảng 40 cuốn truyện tranh thuộc loại hay và quý hiếm nhất thời đó. Những cuốn tốt nhất, tôi nhét nó xuống đáy rương quần áo, để không cho đứa bạn nào vào nhà tôi chơi có thể thấy được chúng, xin mượn, rồi không bao giờ trả lại. Tôi sẽ không bao giờ thành công, nếu tôi không có một tên đồng bọn khát máu. Nó tên Lợi. Tôi sẽ kể về nó ở đoạn sau, khi tôi vào đại học.

Với gia tài đó, tôi giữ một mình cũng phí. Thế là tôi bắt đầu cho thuê truyện để kiếm chác lợi nhuận. Cuốn mỏng thuê 500 đồng, cuốn dày thuê 1.000 đồng, và tôi bắt đầu kiếm được những đồng tiền đầu tiên trong đời.

Sau này, ba má tôi quyết định đầu tư cho tôi mở một cửa hàng thuê truyện tranh. Tôi có một hộc tủ, dài tầm 2m, cao 1m để đựng truyện. Nó như một cái hòm nhét đầy truyện tranh. Và tôi từng nghĩ rằng, nếu có đủ đồ ăn và nước uống, tôi sẽ chui vào cái hòm đó, và khép nắp lại, bỏ mặc lại cả một thế giới bên ngoài. Chỉ còn mình tôi, và truyện tranh. Giống như một ông vua chết trong núi vàng bạc vậy.

Quang ở nhà đọc truyện tranh nhé, anh phải đi cứu lấy thế giới đây

Đại học, đọc mọi mặt chữ

Cấp 3 là một khoảng thời gian bình yên. Tôi không có nhiều hận thù trong thời điểm này. Những kỉ niệm đẹp.

Năm hai đại học, tôi bắt đầu nổi loạn. Tôi xin vào một nhóm tình nguyện tên là Góp Sáng. Chủ nhật hàng tuần, chúng tôi chở các thùng sách ra công viên Lê Văn Tám, Tao Đàn, Gia Định cho mọi người đọc miễn phí. Góp Sáng lúc ấy quản lí khoảng 2.000 cuốn, và đó là một mỏ vàng cho tôi. Tôi có thể mượn bất kỳ cuốn sách nào mình thích. Cứ mỗi tuần, tôi lấy về nhà tầm 2 – 3 cuốn, đọc chán, rồi tuần sau ra đổi, đem sách về đọc tiếp.

Năm hai cũng là lúc tôi có máy tính. Tôi học công nghệ thông tin, nên đọc tài liệu tiếng Anh cũng nhiều. Đặc biệt, đó là những năm đầu tiên của trào lưu đọc ebook trên mạng. Tôi hay vào trang thuvienebook để download miễn phí sách về đọc. Từ tuyển tập 63 truyện của Nguyễn Nhật Ánh cho tới series Pháo Đài Số, cho tới bộ chưởng Tru Tiên, tôi đều luyện ở trên máy tính hết.

Bạn còn nhớ thằng Lợi, đồng bọn của tôi trong thời kì truyện tranh của tôi không? Nó học ở xa, nhưng chuyển qua ở trọ cùng tôi cho vui. Nó là thằng chuyên đi xe bus, ăn bánh mì và mua báo giấy Tuổi Trẻ về đọc.

Thế là tôi báo in Tuổi Trẻ để đọc ké. Nay tăng giá thuế, mốt giảm giá vàng, ngày kia giá xăng vẫn ở mức bình ổn. Thằng Lợi học kinh tế, nên nó cần đọc báo để nắm tình hình. Còn tôi học kỹ thuật, đi xe đạp, ăn cơm hộp, mơ ước một mai đi làm với mức lương 4.000.000 đồng/tháng để khỏi phải xin tiền bố mẹ, thì đọc giá vàng, giá thuế, giá xăng làm gì cho mệt. Thế mà, tôi vẫn đọc.

Biểu đồ giá xăng dầu nước ta từ 09/2016 tới 01/2017. Số liệu rõ ràng, hình ảnh sắc nét

Và đây cũng là thời chúng tôi tốn tiền mua sách nhất. Kỳ quái là tụi tôi có đủ cách và đủ nguồn để tìm đọc được cuốn sách mình muốn, nhưng nhất thiết là phải mua sách về để đọc. Có khi, mua sách xong, chúng tôi chỉ đọc vài trang, chán quá, rồi vứt sách lăn lóc. Càng có nhiều sách, chúng tôi càng không biết trân trọng sách, đặc biệt là những cuốn sách có thể một phần làm thay đổi tư duy của chúng tôi.

Hết 4 năm đại học, rồi chúng tôi cũng đi làm. Cuộc sống màu hồng đến đây kết thúc.

Categories
Uncategorized

Tool check chỉ số – QUANG SILIC

Khi làm SEO, bạn thường check các chỉ số sau:

 • DR của Ahrefs
 • PA, DA của Moz
 • TF, CF của Majestic
 • Traffic của Ahrefs / SEMRush, nếu cần thiết

Nếu chỉ check 1 domain, bạn có thể dùng các addon trên Chrome / Firefox, hoặc dùng trực tiếp các công cụ Ahrefs, Majestic, Moz …

Tuy nhiên, nếu bạn cần check hàng trăm / hàng ngàn domain trong quá trình audit backlink / link building, cách làm trên không còn phù hợp.

Bạn cần một cách làm khác để áp dụng quy mô hàng loạt, và với chi phí thấp nhất.

Bài viết này, Quang sẽ hướng dẫn bạn cách check DR, DA, PA, TF, CF và Traffic của hàng loạt domain, với chi phí thấp nhất có thể.

Ba cách kiểm tra

Cách đầu tiên là bạn cào qua API. Bạn dùng một công cụ thứ ba (như URL Profiler / SEOTools for Excel), sau đó gắn API của Ahrefs, Majestic, Moz… vào công cụ này.

Ưu điểm là bạn có thể check được số lượng domain rất lớn (vài chục, vài trăm ngàn domain) một cách dễ dàng và tự động. Nhược điểm là bạn cần có tài khoản trả phí của Ahrefs, Majestic và Moz.

Tại Việt Nam, bạn thường mua chung Ahrefs, Majestic, Moz…, vì mua chính thức quá đắt. Nhưng khi mua chung, chức năng dùng API sẽ bị khóa.

Cách thứ hai là bạn dùng chức năng Bulk URL của các công cụ. Cụ thể đó là các chức năng:

 • Batch Analysis của Ahrefs, check hàng loạt DR và Traffic
 • Bulk Backlink Checker của Majestic, check hàng loạt TF, CF

Bạn có thể dùng Batch Analytic trong Ahrefs, vì Ahrefs cho bạn check tối đa 1 lần tới 200 domain.

Còn Bulk Backlink Checker trong Majestic, bạn không nên dùng để check TF, CF hàng loạt, vì Majestic chỉ cho check tối đa 1 lần 10 domain. Nếu số lượng domain quá lớn, bạn sẽ tốn nhiều thời gian.

Cách thứ 3 là mua dữ liệu từ bên thứ ba. Bạn nên mua thay vì dùng hàng miễn phí. Vì hàng miễn phí luôn giới hạn số domain mỗi lần check, và số liệu không có sự chính xác cao.

Nếu làm lâu dài, bạn nên mua dữ liệu để dùng cho ổn định. Hiện tại trên thế giới, có hai nơi bán dữ liệu khá tốt, đó là My – Addr và một nơi nữa mà Quang quên mất rồi. Quang sẽ hướng dẫn bạn dùng My – Addr, để lấy các chỉ số PA, DA (Moz) và TF, CF (Majestic).

Ví dụ như, bạn cần check chỉ số của 200 domain này.

Bạn làm qua các bước sau:

Bước 1: Check DR và Traffic

Bạn vào Ahrefs, phần Batch Analysis. sau đó bạn dán các domain vào đây.

Lưu ý: Mỗi lần, Ahrefs chỉ cho bạn check 200 domain. Nếu có nhiều hơn 200 domain, bạn nên chia làm nhiều đợt.

Bạn đợi tầm 20 – 30s để Ahrefs chạy chương trình. Sau khi chạy xong, bạn nhấn nút Export để download file Excel về như hình.

Sau khi tải về, bạn xóa phần dư thừa đi, và giữ lại chỉ số DR và traffic.

Kết quả sẽ như thế này:

Lưu ý: Chỉ số đo traffic của Ahrefs chỉ mang tính tương đối.

Tuy nhiên ở thị trường Việt Nam, chỉ số của Ahrefs tương đối chính xác hơn SEMRush, có thể do bọ của SEMRush không ưu tiên quét domain ở thị trường Việt Nam.

Bước 2: Check DA, PA, TF, CF

Bước này, bạn vào My – Addr để mua dữ liệu.

Đăng nhập xong, bạn vào phần My Dashboard.

Ở đây, có hai phần là check trực tiếpcheck qua file .txt.

Bạn nên check bằng file .txt, vì nó hạn chế lỗi khi check TF và CF, và không bị đứng chương trình khi check số lượng domain lớn.

Để check trực tiếp, bạn chọn khung màu xanh lá cây. Để check file .txt, bạn chọn khung màu đỏ

Bạn đặt cho file .txt một cái tên, ví dụ như demo.txt.

Trong khung chọn, bạn check ô MozMajestic, sau đó upload file demo.txt lên, rồi nhấn nút Start processing.

Bạn kiên nhẫn đợi từ 3 – 5 phút để chương trình chạy.

Khi nào nó báo Finish, thì xem như đã xong.

Bạn download file kết quả về, xóa các phần dư thừa đi, bạn sẽ được kết quả như sau:

Bước 3: Gộp dữ liệu

Bước 3 là bạn cần gộp dữ liệu từ hai phần trên lại.

Vì My – Addr có thể làm thay đổi thứ tự các domain, nên bạn cần dùng hàm VLOOKUP trong Excel để nối dữ liệu lại cho chính xác.

Cuối cùng, bạn sẽ được một file dữ liệu đầy đủ như tại đây.

Tài khoản My – Addr

My – Addr có hai đặc điểm, đó là giao diện vô cùng xấu, và giá vô cùng rẻ mạt.

Để check chỉ số Moz, Majestic, SEMRush, Alexa của 100.000domain, bạn chỉ tốn 3.5 USD.

Nếu dùng thường xuyên, bạn nên mua tài khoản, để dùng lâu dài.

Với các bạn sinh viên hoặc chưa quen với việc thanh toán qua Paypal, bạn có thể dùng chung tài khoản với Quang.

Thông tin tài khoản:

Chúc bạn thành công!